Monitorul SFS

Pentru modernizarea şi eficientizarea autorităţii fiscale naţionale este necesară o abordare profesionistă şi voinţă politică

Informarea contribuabililor şi asigurarea unui grad înalt de eficienţă a serviciilor acordate este o premiză imperativă pentru asigurarea onorării de către aceştia a obligaţiilor fiscale în condiţiile legii, în volum deplin şi în termenii stabiliţi, a declarat astăzi Şeful SFS, Ion Prisăcaru, la lucrările Mesei rotunde cu genericul „Declaraţia cu privire la impozitul pe venit al persoanei fizice: între teorie şi practică”. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, ai mediului academic, ştiinţific, şi profesionişti-practicieni, reprezentaţi ai grupurilor de interese. De asemenea, au mai fost prezenţi şi reprezentanţii Administraţiei Fiscale Suedeze, specializaţi în politicile de comunicare între autoritatea fiscală şi societatea civilă. În alocuţiunea sa, Ion Prisăcaru a menţionat că, pornind de la tendinţele de perfecţionare a serviciilor oferite contribuabililor, aceste obiective sunt reflectate în Planul de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, dar şi în acţiunile curente realizate de Serviciul Fiscal de Stat, în acord cu sloganul „Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Şeful SFS a mai punctat importanţa consultărilor permanente între mediul public şi cel privat, care sunt un pilon esenţial în dezvoltarea unor sisteme simplificate de raportare şi determinare a obligaţiilor fiscale. În acelaşi context, expertul Agenţiei Fiscale Suedeze, Carina Silbo, a apreciat înalt dinamismul şi deschiderea spre reforme a actualei conduceri a SFS şi a punctat că modernizarea şi eficientizarea autorităţii fiscale naţionale cere operarea de modificări legislative, dar şi acordarea de suport politic. Este de menţionat că IFPS a elaborat un Proiect de lege cu privire la consolidarea statutului autorităţii fiscale, care urmează să fie dezbătut de către autorităţile centrale ale statului. La subiectele incluse pe agenda mesei rotunde, reprezentantul IFPS, Veronica Vragaleva, a oferit audienţei o prezentare detaliată asupra subiectelor discutate, cu accente speciale pe mecanismele inovative menite să asigure un grad mai ridicat de conformare a persoanelor fizice în partea ce ţine de declararea veniturilor. Doamna moderatoare a vorbit despre inovaţiile care deja sunt puse pe rol, precum declaraţia precompletată a persoanelor fizice, despre posibilitatea iniţierii unor parteneriate între organul fiscal şi societatea civilă în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de contribuabili în practica completării oportune şi comprehensive a declaraţiei etc. Pe finalul întrunirii, oaspeţii le-au mulţumit organizatorilor şi au apreciat desfăşurarea unor asemenea evenimente de popularizare a informaţiilor utile din domeniul fiscal.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1489 vizualizări

Data publicării:

21 Martie /2014 09:25

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon