09
02 2021
1831

Precizările SFS privind modificările în formularul IPC21

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 5 februarie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.17 din 29 ianuarie 2021, prin care s-au introdus modificări în formularul dării de seamă forma IPC21 „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, precum și în Instrucțiunea privind completarea acestuia  (formular aprobat prin Ordinul MF nr.94 din 30.07 2020).
 
Modificarea formularului a fost condiționată de completările operate la Codul fiscal și Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 (modificări operate prin Legea nr.257/2020). Astfel, art.901 din CF a fost completat cu un nou alineat (alin.37 ) prin care s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2021, băncile, asociațiile de economii şi împrumut, precum şi emitenţii de valori mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, iar anexa nr.1 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 a fost completată cu pct.1.61, la care au fost stabiliți în calitate de plătitori ai contribuțiilor de asigurări sociale stabilite în sumă fixă – liberii profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției.
 
Urmare a modificărilor operate, formularul dării de seamă forma IPC21 a fost completat cu două rânduri, în tabelul nr.1 fiind inclus rândul cu codul 22, la care se va declara venitul sub formă de dobândă achitat persoanelor fizice, precum și impozitul reținut din acestea  (cu codul sursei de venit DOB BA), iar în tabelul nr.2 – rândul 1.6, prin care liberii profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, vor declara contribuțiile de asigurări sociale în sumă fixă (în anul 2021 lunar a câte 2021,25 lei).
 
De asemenea, atenționăm că prima perioadă fiscală pentru care se prezintă darea de seamă forma IPC21, conform formularului menționat, este luna ianuarie 2021. Formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21, precum și Instrucțiunea cu privire la completarea acestuia pot fi vizualizate aici.

via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.