23
01 2015
990

Prioritățile SFS, concretizate la ședințele de evaluare a performanțelor colective a IFS pe mun. Bălți și IFS Dondușeni

Serviciul Fiscal de Stat rămâne atașat ideii de a deveni o instituție prietenoasă contribuabililor și să le ofere cele mai bune servicii, dar, după o lungă perioadă în care am promovat conformarea voluntară, avem dreptul legal, dar și moral, de a aplica sancțiuni dure față de evazioniști, a declarat șeful SFS, Ion Prisăcaru, în cadrul ședinței de evaluare a performanțelor colective a IFS pe mun. Bălți. În cadrul şedinţei, Ion Prisăcaru s-a referit la indicatorii de performanță ce țin de încasările la BPN, dinamica restanțelor, eficiența controalelor fiscale, contracararea activității firmelor fantomă, eficiența posturilor fiscale etc., precum și a opinat pe marginea problemelor cu care se confruntă IFS pe mun. Bălți în procesul de administrare fiscală. De asemenea, Şeful IFPS a punctat obiectivele dictate de imperativul modernizării şi reformării SFS, cu scopul eficientizării procesului de colectare a veniturilor la Bugetul Public Naţional. De asemenea, în cadrul reuniunii un accent aparte a fost pus pe promovarea, în rândul contribuabililor, a serviciilor electronice ale SFS, care le permit beneficiarilor să economisească timp și bani, să reducă cheltuielile de gestionare a afacerii, dar și să consolideze liniile de dialog și colaborare mutuală dintre contribuabili și autoritatea fiscală națională. La şedinţa Comisiei de evaluare a performanţelor colective a IFS pe mun. Bălți, obţinute pe parcursul semestrului II al anului 2014, Ion Prisăcaru a punctat necesitatea extinderii bazei de impozitare, acţiunile de conformare fiscală benevolă fiind necesar să fie însoţite de acţiuni severe de sancţionare a contribuabililor care se eschivează grosolan de la onorarea obligaţiunilor faţă de Bugetul Public Naţional. Este necesar de procedat la executarea silită a restanţelor acestor contribuabili şi, pentru a stinge datoriile la Buget, să fie vândute bunurile sechestrate. La acelaşi subiect, Şeful IFPS a punctat carenţele în gestionarea restanţelor şi a evidenţiat necesitatea revizuirii algoritmului de activitate a posturilor fiscale, în multe cazuri acestea nefiind eficiente în contracararea evaziunii fiscale. În aceeaşi ordine de idei, Ion Prisăcaru a solicitat subalternilor să fie depuse eforturi susţinute pentru valorificarea rezervelor, toate eforturile fiind direcţionate acumulării eficiente de venituri la Buget. În aceeaşi zi a fost desfăşurată şi şedinţa Comisiei de evaluare a performanţelor colective a IFS Donduşeni, pentru semestrul II al anului 2014, gradul de îndeplinire a obiectivelor şi activităţilor prevăzute în Planul anual de acţiuni al IFS Donduşeni. În acest context au fost discutate rezultatele evaluării colective a subdiviziunilor din cadrul IFS Dondușeni, care vor servi drept suport la distribuirea sporului pentru performanţa colectivă, acordat semestrial la salariu în funcţie de contribuția funcționarilor la realizarea obiectivelor subdiviziunii în care activează. De asemenea, șeful autorității fiscale a meționat rezervele neexplorate în activitatea IFS Dondușeni și a solicitat să fie întreprinse acțiuni urgente de redresare a situației.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.