26
03 2014
1551

Promovarea politicilor de conformare fiscală voluntară nu-i îi va absolvi pe evazioniști de aplicarea unor sancțiuni fiscale severe

Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă importantă a activităţii noastre şi pot spune că rezultatele de până acum pot fi cu siguranţă îmbunătăţite. Vom adapta administraţia fiscală astfel încât să răspundă obiectivelor în domeniul colectării veniturilor la buget.

Pornim de la premisa că o mai bună informare a contribuabililor va conduce la îmbunătăţirea percepţiei și încrederii faţă de administrația fiscală şi, în consecinţă, la creşterea gradului de conformare voluntară a declarat șeful IFPS Ion Prisăcaru în cadrul ședinței de ieri cu angajații din subordine din raioanele Ialoveni și Hîncești.

În cadrul ședinței funcţionarii fiscali au fost informați despre cum actuala conducere a SFS şi-a realizat angajamentele asumate pentru perioada precedentă, cu referire la promovarea politicilor de modernizare şi eficientizare a autorităţii fiscale de stat.

Au discutat despre importanţa elaborării şi aplicării în practică a noilor servicii electronice, cât şi necesitatea popularizării acestor servicii în mediul de afaceri. De asemenea, Ion Prisăcaru a menționat că dorinţa noastră este să dezvoltăm un parteneriat între Serviciul Fiscal de Stat şi contribuabil, o administraţie fiscală prietenoasă și apropiată de cetăţeni şi mediul de afaceri care să le acorde un sistem de servicii complet, modern şi proceduri simplificate şi prietenoase.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, SFS continuă procesul de modernizare a administraţiei fiscale. Procesul de modernizare vizează prestarea de servicii diversificate, moderne şi de calitate, care să aducă beneficii atât administraţiei fiscale cât şi contribuabililor. Încurajarea conformării fiscale benevole, a declarat șeful IFPS este un obiectiv constant, de aceea sînt necesare acțiuni intense, care să analizeze în profunzime, să abordeze mai complex şi mai detaliat obiectivele şi să ilustreze prioritatea acordată de administraţia fiscală acestui domeniu.

Ştim foarte bine că, eficienţa activităţii desfăşurate de administraţia fiscală este în strânsă dependenţă de modul în care contribuabilii percep SFS şi de înţelegerea utilităţii, pentru societate, a rezultatelor acţiunilor noastre. Pentru a atinge nivelul de performanță maxim, trebuie sa ne asiguram ca cetățenii sunt bine serviți si, mai ales, ca sînt bine si in timp util informați, pentru ca obligațiile lor fiscale sa devina mai ușor de acceptat si de îndeplinit, pentru ca civismul lor fiscal sa crească.

Totodată, pentru îmbunătăţirea profesionalismului DVS se organizează instruiri cu tematici privind asistenţa contribuabililor, legislaţia fiscală şi comunicare. Mai mul Dl Ion Prisăcaru a menționat că pe lîngă conformarea fiscală, controlul fiscal este al doilea pilon important pe care se sprijină sistemul de administrare a veniturilor la buget. Controlul fiscal și alte modalități de verificare desfășurate vizează totodată asigurarea egalităţii cetăţenilor în faţa impozitului şi menţinerea unei concurenţe corecte între agenţii economici, prin diminuarea evaziunii fiscale care afectează veniturile bugetare şi distorsionează mediul de afaceri.

Astfel, în cazul acțiunilor de control, se va pune accent pe aplicarea de măsuri eficiente pentru reducerea restanțelor la buget și inducerea unui comportament fiscal adecvat, acțiuni dublate – unde este cazul – de aplicarea de măsuri asiguratorii.

via www.fisc.md

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.