17
05 2014
1609

Raportul Șefului IFPS, Ion Prisăcaru: Un an de activitate: realizări și aspirații

Taxele sunt mari, dar străzile sunt curate”, spun cu mândrie cetățenii suedezi, Agenția Fiscală Suedeză fiind una dintre cele mai performante instituții de resort din lume, dar și, în percepția suedezilor, cea mai prietenoasă autoritate a statului. Pornind de la acest succes, al unei administrații fiscale, autoritatea fiscală națională – Serviciul Fiscal de Stat – își propune să atingă o calitate similară, toate eforturile fiind dirijate spre modernizarea și eficientizarea instituției, în beneficiul contribuabililor din Republica Moldova. Eficientizarea rolului administrației fiscale, simplificarea procedurilor fiscale, îmbunătățirea comunicării între contribuabili și autoritățile fiscale, precum și eficientizarea procedurii de acordare a soluțiilor fiscale individuale anticipate, toate aceste imperative le-am înscris în ideea modernizării SFS, în acest sens fiind deja elaborat și propus spre examinare instituțiilor ierarhic superioare un proiect de lege. Acest proiect fiind o finalitate a experienței acumulate, a cercetărilor efectuate în anul ce s-a scurs. Făcând parte din curentul general de modernizare europeană a Republicii Moldova, eforturile interne de modernizare a SFS întrunesc asentimentul conducerii Executivului, a Ministerului Finanțelor, altor ministere, dar și a partenerilor de dezvoltare internaționali. Pe parcursul ultimului an de activitate, au fost reluate proiectele de colaborare cu partenerii tradiționali ai fiscului, fiind, totodată, inițiate noi linii de colaborare. Astăzi, constatăm cu mândrie că Serviciul Fiscal de Stat dezvoltă proiecte de modernizare având suportul Agenției Fiscale Suedeze, USAID/BRITE, a Băncii Mondiale, a Fondului Monetar Internațional, a fiscaliștilor francezi, a celor din Olanda etc. Le mulțumim, pe această cale, pentru suportul acordat, grație căruia am reușit, timp de un an de zile, să elaborăm multe noi servicii electronice în sprijinul contribuabililor, precum „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, Contul curent, „Registrul electronic a cererilor şi deciziilor privind restituirea TVA” etc. Un factor important ce a impulsionat atingerea acestor rezultate ține de lansarea dialogului public-privat și intensificarea acțiunilor de creștere a profesionalismului angajaților fiscali. Astfel, în perioada de referință au fost desfășurate sute de întrevederi cu contribuabilii și asociațiile mediului de afaceri, cu partenerii de dezvoltare, instituțiile mass-media, precum și cu contribuabilii și cu angajații fiscali din teritoriu. S-au implementat servicii de informare și promovare a legislației fiscale în scopul simplificării conformării benevole a contribuabililor – Calendarul fiscal, Buletinul informativ, Baza generalizată a practicii fiscale, Declarația precompletată etc. Urmare a eforturilor depuse, care au dat roade, realizările noastre comune au fost apreciate, inclusiv pe plan internațional. Astfel, conform rapoartelor Băncii Mondiale ”Doing Business” 2013 și 2014, la capitolul ”Achitarea impozitelor”, Moldova a urcat 21 de trepte, de pe poziția 116 în 2013, la poziția 95 în 2014. De asemenea, Proiectul "Monitorizarea implementarii politicilor anticoruptie în APC", efectuat de Transparency International – Moldova, în ianuarie 2014, a arătat că Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este o instituție cu una din cele mai bune și funcționale pagini web, la nivel central, în anul 2013. Autorii rapoartelor au mai apreciat înalt, în ceea ce ține de activitatea propriu-zisă a instituției, condițiile de ”deschidere” și ”transparență”, apreciindu-ne de asemenea ca una din cele mai transparente instituții publice centrale. Urmărind repoziționarea Serviciului Fiscal de Stat, dintr-o instituție de control, în una prietenoasă, ce oferă servicii contribuabililor, rămânem atașați inițiativelor de modernizare a fiscului, în spiritul sloganului lansat acum un an – ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului!”. Într-o perioadă scurtă de timp, de numai un an de zile, se observă că schimbarea accentelor în activitatea SFS în favoarea conformării fiscale benevole deja dă roade pozitive, îmbunătățindu-se comunicarea între fisc și contribuabili. Aceasta ne demonstrează și creșterea veniturilor la buget. Pentru a reflecta rezultatele obținute la nivel de venituri din impozite în perioada de administrare analizată în prezentul raport, s-au folosit datele pentru anul 2013 și trimestrul I al anului 2014, comparativ cu anul 2012 și trimestrul I al anului 2013. Astfel, comparativ cu perioada anterioară similară, la BPN a fost colectat venit din impozite în sumă de 24 853,1 mil.lei, ceea ce reprezintă o creștere în dinamică cu 8,8%, la bugetele componente situația fiind similară: Este o dinamică îmbucurătoare, care demonstrează, credem, justețea pașilor întreprinși. E de menționat că este în creștere și ponderea impozitelor administrate de SFS, atât în veniturile BPN, precum și a BS. Astfel ponderea veniturilor administrate de SFS la BPN a crescut de la 54%, în primul trimestru al anului 2013, până la 58%, în anul 2014, iar la Bugetul de Stat, corespunzător, de la 31% la 37%. Eforturile interne de reformare a autorității fiscale naționale sunt susținute și de către partenerii internaționali de dezvoltare ai SFS.
Astfel, experții Fondului Monetar Internațional susțin că consolidarea împuternicirilor într-un singur serviciu fiscal ca și entitate juridică unică și abilitarea acesteia cu funcția de investigare penală va permite restructurarea semnificativă sub aspect organizațional și operațional și crearea unei structuri organizaționale bazate pe funcții. Acest lucru va însemna mai puțină fragmentare a operațiunilor și armonizarea practicilor, proceselor și procedurilor.
Și Misiunea Băncii Mondiale susține conceptul descris în proiectul de lege nominalizat mai sus și accentuează angajamentul înalt pe care îl au Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și Ministerul Finanțelor față de reformă. Astfel, cu un nou statut, o legislație îmbunătățită, o structură unificată și o viziune modernă de administrare fiscală, Serviciul Fiscal de Stat se va transforma, dintr-o autoritate de control, într-o instituție bazată pe deservire. Tot la acest subiect, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman, a menţionat că modernizarea SFS este un program de importanță strategică pentru viitorul european al țării noastre:
Suedia, prin intermediul Agenției Fiscale Suedeze, ajută Moldova să-şi înceapă calea sa spre o organizație modernă, una orientată spre contribuabili. Aceasta înseamnă o administrație fiscală transparentă, care îşi tratează clienții în mod responsabil şi care se bucură de încredere în rândul cetățenilor.
Repoziționarea și modernizarea SFS va fi posibilă dacă în acest proces se va implica întreaga societate, inclusiv prin educarea spiritului civic al contribuabililor, alături de eforturile, pe intern, de instruire și educare a funcționarilor fiscali. Vă informez că, alături de eforturile ce țin de instruirea colaboratorilor fiscului, o atenție sporită și permanentă este acordată combaterii fenomenelor negative, precum corupția. Ultima perioadă v-am informat în repetate rânduri despre mai multe cazuri, când Securitatea internă a SFS a intervenit operativ și eficient. În acest sens, voi menționa, avem susținerea structurilor abilitate ale statului, mai multe intervenții de acest gen fiind operate în comun cu CNA. În acest context, voi repeta apelul către toți cetățenii loiali ai Republicii Moldova, să se implice activ în combaterea corupției, să ne semnaleze toate cazurile de acest gen, ca, împreună, să eliminăm această piedică în dezvoltarea robustă a economiei naționale și modernizarea administrației fiscale. Dacă am adus exemplul Suediei, apoi în această țară corupția a fost privită ca o problemă foarte importantă, iar în scopul prevenirii ei s-a înființat, în 1923, „Institutul pentru Prevenirea Plăților Ilicite”. Și numai prin efortul întregii societăți, astăzi, Suedia este una dintre cele mai bogate 15 țări din lume raportat la PIB pe cap de locuitor. Raportul Șefului IFPS, Ion Prisăcaru: Un an de activitate: realizări și aspirații.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.