Monitorul SFS

Respectare întocmai a legislației fiscale

În perioada 24–28 noiembrie curent Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău a organizat 2 seminare destinate contribuabililor nou-înregistrați din raza teritoriului administrat, având ca teme: drepturile și obligațiile contribuabilului; familiarizarea cu aspecte fiscale, juridice și din legislația muncii; Ghidul de asistență în lansarea afacerii; principiile de determinare a obligațiilor fiscale; prezentarea dărilor de seamă (în termen, cu întârziere, repetat etc.); utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală. De asemenea, au fost desfășurate 10 seminare de instruire internă, în cadrul cărora au fost abordate diferite teme, cum ar fi: procedura de lichidare a întreprinderilor (Legea nr.220 din 19.10.2007; Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012); Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal; studierea indicațiilor instructive a MF, IFPS; eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin intermediul comenzii online; implementarea sistemelor operaționale, complexelor de programe; aspecte privind estimarea obligațiunilor fiscale pentru persoane fizice; aspecte psihologice ale comunicării verbale; legătura dintre subiectul discutat și persoanele față de care participanții la discuție au anumite interese; modificările la Legea bugetului de stat pentru anul 2014, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2014 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2014; particularitățile aplicării taxelor de stat; particularitățile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar; aspecte privind aplicarea TVA, modul de calculare și achitare a TVA; trecerea în cont a TVA în cazul livrărilor mixte; Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător. Așijderea, au fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții entităților care au depus cereri de înregistrare în calitate de plătitori TVA, fiind efectuate și 62 vizite fiscale, inclusiv la agenți economici înregistrați în calitate de plătitori TVA, la modificarea adresei juridice și/sau fondatorilor, urmare a solicitării facturilor fiscale, urmare a analizei economico-financiare a activității acestora, în baza scrisorilor parvenite de la alte DAF-uri. În context, au avut loc 4 ședințe privind audierea restanțierilor de comun cu CNAS, CNAM, cu preturile din sector, cu participarea a 21 de agenți economici restanțieri, în urma cărora, de către 10 agenți economici, au fost achitate la buget 942,0 mii lei; au fost întreprinse, de asemenea, măsuri legate de efectuarea controalelor prin metoda verificării operative, inclusiv la comercianți ce desfășoară comerț stradal în incinta piețelor, centrelor comerciale, la agenți economici care prestează servicii în domeniul alimentației publice, servicii de reparație, schimb valutar, jocuri de noroc, precum și în baza petițiilor parvenite în adresa Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, au fost efectuate 23 controale fiscale, la care s-au stabilit 10 încălcări fiscale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 60,0 mii lei și 12 încălcări contravenționale, cu aplicarea sancțiunilor în sumă de 10,7 mii lei.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1343 vizualizări

Data publicării:

02 Decembrie /2014 15:32

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

controale fiscale | legislația fiscala | seminare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon