19
05 2015
1216

Rezultate ale verificărilor operative

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimișlia, în perioada 25 aprilie-18 mai curent, în scopul majorării gradului de transparență și asigurării permanente a informării publicului larg cu privire la activitatea Serviciului Fiscal de Stat, informarea contribuabililor cu modificările operate la legislația fiscală, a desfășurat pe 15 mai 2015 un seminar, de comun cu reprezentanții CTAS, CNAM, cu participarea contribuabililor din sectorul administrat. Obiectivul - popularizarea legislației fiscale, prezentarea modificărilor și completărilor la Codul Fiscal și la alte acte normative. În perioada de referință, angajații fiscali au efectuat verificări operative la agenții economici ce desfășoară activitate în unitățile comerciale și la titularii patentei de întreprinzător, care activează pe teritoriul pieței or. Cimișlia, fiind stabilite încălcări, pe cazurile atestate urmând a fi aplicate sancțiuni contravenționale, inclusiv:
  • 3 cazuri de lipsă la momentul controlului a documentelor de proveniență a mărfurilor supuse comercializării, în rezultat urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 15,0 mii lei;
  • 9 cazuri de activitate ilegală, urmează a fi aplicată sancțiune contravențională în sumă de 9,0 mii lei;
  • 1 caz de stabilire a excedentului de mijloace bănești în caseta (sertarul) pentru bani a MCC, urmează a fi aplicată sancțiune fiscală în sumă de 5,0 mii lei și sancțiune contravențională în sumă de 1,0 mii lei.
Ca urmare a acțiunilor întreprinse, referitoare la necesitatea conformării benevole, în perioada menționată și-au legalizat activitatea de antreprenor:
  • 3 persoane prin procurarea patentei de întreprinzător;
  • 1 persoană prin prelungirea patentei de întreprinzător.
În aceeași perioadă a mai fost organizată o ședință de lucru cu participarea agenților economici restanțieri din sectorul administrat. Au fost audiați 11 agenți economici restanțieri. De asemenea, angajații fiscali au efectuat inspecții în sectoarele repartizate, în conformitate cu ordinul 131 ”Cu privire la organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, în cadrul cărora au fost realizate inventarieri ale contribuabililor și ale obiectelor impunerii, au fost organizate întâlniri cu agenții economici și cetățenii. În cadrul lor a fost explicată legislația în vigoare și înmânate scrisori de conformare.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.