01
12 2016
823

Rezultatele implementării Programului de Conformare voluntară a contribuabililor pentru 9 luni ale anului 2016

Un obiectiv important pentru Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este promovarea spiritului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și plata obligațiilor fiscale. În scopul majorării nivelului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale în perioada a 9 luni ale anului 2016 privind implementarea Programului de conformare a contribuabililor au fost selectați şi supuşi monitorizării 6474 contribuabili care întrunesc riscuri de neconformare, din următoarele ramuri ale economiei:
 • Tranzacții imobiliare
 • Transport
 • Servicii administrative
 • Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
 • Industria alimentară
 • Comerţ cu ridicata
 • Comerţ cu amănuntul
 • Agricultura
 • Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
 • Lucrări speciale de construcţii
 • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Măsurile, acţiunile şi procedeele prevăzute în Programul de conformare şi utilizate de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale (IFST)/Direcția generală administrarea marilor contribuabili (DGAMC) s-au manifestat prin:
 • expedierea/înmânarea a 6810 scrisori de conformare;
 • organizarea şi desfăşurarea a 3094 şedinţe de conformare cu persoanele cu funcţii de răspundere ale contribuabililor;
 • organizarea şi desfăşurarea a 1003 şedinţe de conformare ramurale;
 • organizarea şi desfăşurarea a 896 şedinţe de asistenţă metodologică;
 • efectuarea a 836 vizite fiscale.
Ca rezultat a acțiunilor întreprinse au fost calculate la bugetul public naţional de către contribuabilii monitorizați obligații fiscale pentru 9 luni ale anului 2016 constituie 2 014 979 mii lei, ce este cu 277 816 mii lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent – majorare cu 16%, inclusiv pe domenii de activitate: La capitolul obligaţii fiscale achitate la bugetul public naţional s-a înregistrat suma de 2 044 856 mii lei, ceea ce este cu 257 195 mii lei mai mult comparativ cu anul precedent – majorare cu 14 %, inclusiv pe domenii:

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.