04
07 2019
589

Serviciile electronice fiscale pentru cetăţeni

Serviciului Fiscal de Stat asigură comodităţi suplimentare în procesul de raportare fiscală pentru contribuabili în scopul minimizării costurilor aferente acestuia, sporirii conformării benevole, dar şi promovării civismului fiscal în rândul populaţiei. În acest context, serviciile electronice sunt în lista priorităţilor SFS, dezvoltarea acestora fiind un proces continuu. SFS identifică în permanenţă noi modalităţi de interacţiune cu persoanele fizice pentru a contribui la facilitarea executării obligaţiilor fiscale de către contribuabili. Astfel, persoanele fizice care deţin semnătură electronică sau mobilă au posibilitatea să acceseze orice serviciu electronic de pe portalul serviciilor fiscale electronice 24/24, 7 zile pe săptămână, acest serviciu fiind gratuit. Menţionăm că sunt disponibile: - Contul curent. Contribuabilii au posibilitatea să vizualizeze on-line informaţia fără a mai fi necesară deplasarea la direcţiile deservire fiscală. Folosind un calculator conectat la internet, indiferent de oră, contribuabilul poate verifica situaţia la zi a tuturor restanţelor sau a sumelor achitate în plus la bugetul public naţional. - Declaraţia electronică a fost lansată în anul 2009 pentru a oferi persoanelor fizice posibilitatea să depună on-line Declaraţia cu privire la impozitul pe venit. - Cererea de restituire este parte a serviciului Declaraţia electronică pentru persoanele fizice. Oferă posibilitatea de depunere on-line a cererii de restituire a impozitului pe venit care permite ca impozitul supra-plătit să fie restituit în formă de bani sau repartizat pentru stingerea altor impozite. - Serviciul e-Cerere oferă posibilitatea înregistrării on-line a contractului de locaţiune, fără deplasarea la Direcţia deservire fiscală. - Fişa imobilului oferă informaţia cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte, precum şi posibilitatea achitării avizului de plată. Pentru comoditatea cetăţenilor pot fi achitate on-line toate impozitele prin accesarea portalului guvernamental de plăţi electronice Mpay.


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.