18
02 2021
343

Serviciul Fiscal de Stat a înregistrat în luna ianuarie 1 550 contracte de locațiune

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde în permanență măsuri de informare și conformare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune.

 

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie 2021, la Serviciul Fiscal de Stat s-au înregistrat 1550 contracte de locațiune/chirie.

 

De asemenea, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii ianuarie anul curent au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

 

Dintre acestea, la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei și amenzi – 2,7 mii lei.

 

Totodată, Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901 din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

 

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

 


via | www.sfs.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.