22
08 2017
1595

Serviciul Fiscal de Stat a menţionat cei mai onești contribuabili

Evenimentul a avut loc astăzi, 22 august, în sala de ședințe a Serviciului Fiscal de Stat, unde au fost invitați reprezentanți ai agenților economici contribuabili mari. Serviciul Fiscal de Stat a menționat 25 de agenți economici pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformare la onorarea obligațiilor fiscale pentru anul 2017. Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, a înmânat contribuabililor certificate, prin care li s-a atribuit titlul de «contribuabili cu grad înalt de credibilitate». Dreptul de a fi menționaţi cu aceste certificate l-au obţinut agenţii economici – contribuabili mari care corespund următoarelor cerinţe: - în rezultatul controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depășesc pragul de semnificație - nu a admis restanțe la Bugetul Public Național la situația de ultima zi a anului de gestiune - pe parcursul activității desfășurate în ultimii trei ani consecutiv a obținut venit impozabil în fiecare an; suma obligațiilor calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puțin 10% din suma totală a veniturilor declarate; salariul mediu al angajaților depășește salariul mediu lunar pe economie - nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor de calculare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și a declarațiilor privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Deținătorii certificatlor sunt scutiți pentru următorii doi ani de la data înmânării de controale fiscale prin metoda verificării totale și tematice inițiate de organele fiscale, cu condiția că contribuabilul nu își va schimba comportamentul fiscal. Totodată, această dispoziție nu se aplică în următoarele cazuri: - s-au efectuat controale fiscale prin metoda de verificare operativă sau prin metoda de verificare prin contrapunere, în rezultatul cărora au fost depistate încălcări și sumele calculate conform deciziilor emise depășesc pragul de semnificație - există demersuri ale organelor de drept și de control din Republica Moldova, în vederea efectuării controlului fiscal - există demersuri din partea angajaților, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscal - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care RM are semnate acorduri internaționale de colaborare privind evitarea dublei impuneri, în vederea efectuării controalelor fiscale - au parvenit petiții de la cetățeni, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscale. - contribuabilul a depus cerere de restituire a sumelor din buget. La finele evenimentului, contribuabilii onești au purtat discuții cu conducerea SFS pe subiecte ce țin de fiscalitate. Astfel de evenimente se desfășoară anual, iar lista contribuabililor în acest an este în descreștere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.