27
09 2013
1894

Serviciul Fiscal de Stat acordă suport producătorilor naţionali de vinuri

Chişinău, 27 septembrie 2013 – Astăzi s-a întrunit în şedinţă Grupul de lucru al IFPS, axat pe conformarea agenților economici în cadrul funcționării posturilor fiscale, în scopul sporirii eficienţei administrării fiscale şi facilitării conformării fiscale, precum și în scopul eficientizării activității SFS, sub aspectul utilizării eficiente a timpului de muncă. La şedinţă au fost prezenţi şi reprezentanţii întreprinderilor care, anterior, prezentau semnele aflării în grupul de risc şi, respectiv, cărora li s-au instalat posturi fiscale. În şedinţa de astăzi, Grupul de lucru, format la ordinul Şefului IFPS, Ion Prisăcaru, a examinat dosarele mai multor agenţi economici şi, urmare a conformării fiscale a acestora, s-a luat decizia de a nu prelungi posturile fiscale pentru zece din ei. La iniţiativa Şefului IFPS, posturile fiscale nu au fost prelungite nici pentru contribuabilii din ramura viti-vinicolă, acţiune derulată în condiţiile impunerii de către partea rusă a embargoului la importul de vinuri din Republica Moldova. Anterior, urmare a examinării dosarelor a 30 de întreprinderi, la care au fost instalate posturi fiscale, a fost luată decizia neprelungirii activităţii posturilor fiscale la şase întreprinderi, fiind constatată conformarea fiscală a acestora. Grupul de lucru al IFPS are în sarcină analiza informației prezentată de către Inspectoratele Fiscale Teritoriale, adoptând ulterior deciziile corespunzătoare din perspectiva conformării fiscale benevole și a eficienței funcționării posturilor fiscale, cu invitarea administratorilor și contabililor-șefi a întreprinderilor monitorizate.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.