02
03 2015
953

SFS: Cu privire la menținerea măsurilor de precauție sporită în privința Bosniei și Herțegovina

Urmare a lipsei de progrese înregistrate de către Bosnia şi Herţegovina la capitolul prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, la 12 decembrie 2014 Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a adoptat declaraţia privind menţinerea măsurilor de precauţie sporită în privinţa acestei ţări. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat atenţionează instituţiile financiare şi contribuabilii rezidenţi ai Republicii Moldova privind necesitatea aplicării măsurilor sporite de precauţie, prevăzute la art. 6 al Legii nr. 190-XVI din 26.07.2007 „cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”, faţă de tranzacţiile cu persoanele şi instituţiile financiare din Bosnia şi Herţegovina pentru a preveni riscurile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului. Prin urmare, aducem la cunoştinţă dispoziţiile art. 6 al legii vizate: Articolul 6. Măsurile de precauţie sporită (1) Entităţile raportoare aplică măsurile de identificare stabilind amploarea lor în funcţie de riscul asociat tipului de client, relaţiei de afaceri, bunului sau tranzacţiei. Entităţile raportoare trebuie să poată demonstra autorităţilor competente, inclusiv organelor de supraveghere, că amploarea măsurilor de precauție este adecvată, având în vedere riscurile de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. (2) Entităţile raportoare aplică măsuri de precauție sporită, pe lângă cele prevăzute la art.5, în situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, cel puţin în modul stabilit la alin.(3)-(6) din prezentul articol, precum şi în alte situaţii, conform criteriilor stabilite de organele de supraveghere. (3) În cazul în care persoana fizică sau juridică nu este prezentă personal la identificare, entităţile raportoare întreprind una sau mai multe dintre următoarele tipuri de măsuri: a) garantarea că identitatea persoanei este stabilită prin documente, date sau informaţii suplimentare; b) verificarea şi certificarea suplimentară a documentelor furnizate sau confirmarea lor de către o instituţie financiară; c) garantarea că prima plată a operaţiunilor se efectuează printr-un cont deschis în numele persoanei la o instituţie financiară. (4) În relaţiile bancare transfrontaliere, instituţiile financiare întreprind una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) acumularea de informaţii suficiente despre o instituţie corespondentă pentru înţelegerea deplină a naturii activităţii acesteia şi pentru constatarea, din informaţii disponibile public, a reputaţiei sale şi a calităţii supravegherii; b) evaluarea politicilor de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului aplicate de instituţia corespondentă; c) obţinerea aprobării din partea conducerii superioare înainte de stabilirea unor relaţii cu bănci corespondente; d) stabilirea prin documente a responsabilităţii fiecărei instituţii; e) constatarea faptului, în privinţa conturilor corespondente, că instituţia corespondentă a verificat identitatea clienţilor ale căror operaţiuni se efectuează prin conturile sale, a aplicat măsuri de precauţie permanentă şi este în măsură să furnizeze, la cerere, date relevante privind precauţia. (5) În tranzacţiile sau în relaţiile de afaceri cu persoane expuse politic, entităţile raportoare asigură: a) proceduri corespunzătoare, în funcţie de risc, pentru a stabili dacă persoana este expusă politic; b) obţinerea aprobării conducerii superioare pentru stabilirea sau continuarea unor relaţii de afaceri cu astfel de persoane; c) adoptarea de măsuri adecvate pentru a stabili sursa bunurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţie; d) efectuarea unei monitorizări sporite şi permanente a relaţiei de afaceri. (6) Entităţile raportoare vor adopta măsuri de precauţie sporită: a) în situaţia în care persoane fizice sau juridice primesc sau remit bunuri din/în ţările ce nu dispun de norme contra spălării banilor şi finanţării terorismului ori dispun de norme inadecvate în acest sens, ori reprezintă un risc sporit datorită nivelului înalt de infracţionalitate şi de corupţie şi/sau sînt implicate în activităţi teroriste; b) în cazul transferurilor electronice, dacă nu există informaţii suficiente despre identitatea expeditorului, precum şi în tranzacţiile care ar putea favoriza anonimatul. (7) Instituţiilor financiare li se interzice să ţină conturi anonime sau conturi pe nume fictive, să stabilească ori să continue o relaţie de afaceri cu o bancă fictivă sau cu o bancă despre care se ştie că permite unei bănci fictive să utilizeze conturile sale. (8) Entitățile raportoare sunt obligate să nu deschidă contul, să nu stabilească relaţii de afaceri, să nu efectueze tranzacţii cu persoane fizice sau juridice în cazul în care nu este posibilă conformarea la cerinţele art.5 alin.(2) lit.a), b) şi c). Iar în cazul unei relaţii de afaceri existente, entităţile raportoare, conform legislaţiei în vigoare şi actelor normative ale organelor de supraveghere, termină relaţia de afacere dacă se constată faptul că datele şi informaţia obţinute la identificarea şi verificarea persoanelor fizice şi juridice sunt neautentice sau neveridice. În conformitate cu art.8, entitățile raportoare sunt obligate să raporteze astfel de circumstanţe Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.