Monitorul SFS

SFS: integritate a funcționarilor fiscali

Întru asigurarea realizării unui serviciu public transparent în interesul instituției și societății, în scopul creșterii încrederii în autoritatea fiscală și a prestigiului acesteia în rândul publicului, pe parcursul a 6 luni a anului 2015 angajații SFS au fost atenționați prin indicații, circulare emise de IFPS, despre exercitarea conformă a sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, inclusiv să respecte prevederile actelor legislative și normative elaborate în vederea respectării regimului de declarare a cadourilor (Hotărârea Guvernului R.M. nr.134 din 22.02.2013 ,,Cu privire la stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol”, Ordinul IFPS nr. 588 din 16.04.2014 ,,Cu privire la eficientizarea activității, respectarea prevederilor Legii ,,Cu privire la conflictul de interese” nr.16-XVI din 15.02.2008 și Hotărârii Guvernului RM nr.134 din 22.02.2013 în cadrul IFPS” (declararea cadourilor) și a Legii cu privire la testarea integrității profesionale nr.325 din 23.12.2013), totodată fiind întreprinse și alte acțiuni, după cum urmează:
  1. A fost emisă Indicația IFPS cu nr.23 din 24.04.2015 ,,Cu privire la instruirea funcționarilor fiscali”, în baza căreia IFPS de comun cu CNA în perioada 19-22.05.2015 au fost organizate și desfășurate seminare, în cadrul cărora au fost instruiți 168 cu funcționari (pe lângă problemele abordate, a fost examinată aplicarea în practică a Hotărârii Guvernului R.M. nr.134 din 22.02.2013 ,,Cu privire la stabilirea valorii admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol și aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea și răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol”). În continuare, se preconizează de a fi organizate atare seminare pe parcursul lunii octombrie 2015, urmând a fi instruiți aproximativ 200 funcționari fiscali. 2. Participarea la emisiunea radiofonică Jurnal FM din 27.05.2015 cu genericul – integritatea funcționarilor fiscali, progrese și perspective. În cadrul emisiunii a fost abordat și subiectul privitor la respectarea regimului de declarare a cadourilor de către angajații SFS (au participat reprezentanți ai CNA și ai Direcției securitate internă și anticorupție a IFPS).
  2. Participarea la emisiunea radiofonică Jurnal FM din 27.05.2015 cu genericul – integritatea funcționarilor fiscali, progrese și perspective. În cadrul emisiunii a fost abordat și subiectul privitor la respectarea regimului de declarare a cadourilor de către angajații SFS (au participat reprezentanți ai CNA și ai Direcției securitate internă și anticorupție a IFPS).
Efectuând o analiză a rezultatelor declarate de IFS teritoriale la subiectul respectării regimului declarării cadourilor, s-a constatat că în anul 2014, în total pe SFS au fost declarate 29 cadouri, iar pe parcursul a 6 luni ale anului curent – 110 cadouri, fapt ce atestă nașterea unei corectitudini integre și educare spirituală în rândurile angajaților SFS.

via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1148 vizualizări

Data publicării:

03 Septembrie /2015 18:00

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon