20
09 2013
1360

Studiul Băncii Mondiale și PwC referitor la sistemele fiscale

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedință de lucru cu funcționarii de conducere din subordine cu participarea reprezentanților companiei Pricewaterhouse Coopers (PwC), la care s-au prezentat rezultatele studiului „PayingTaxes 2013”, pentru perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2011, realizat de PwC și Banca Mondială, ca parte a studiului Doing Bisiness. Documentul analizează regimul fiscal din 185 de economii din lume şi măsoară uşurinţa plăţii taxelor luând ca studiu de caz o companie de dimensiune medie, cu acelaşi profil de activitate, acelaşi număr de angajaţi şi aceeaşi cifră de afaceri în toate ţările evaluate. Acestea includ impozitul pe profit, contribuţiile sociale şi restul plăţilor aferente relaţiilor de muncă suportate de angajatori, impozitul pe proprietate, taxele de transfer de proprietate, impozitul pe dividende, impozitul pe câştigurile de capital, taxa pe tranzacţiile financiare, taxa pe deşeuri, impozitele auto şi taxa de drum etc.

Raportul a inclus în calcul trei mari indicatori: rata totală de impozitare, care măsoară ponderea taxelor şi contribuţiilor suportate de către o firmă ca procent din profit, timpul necesar conformării cu legislaţia fiscală, adică numărul de ore pe care le alocă firma în cauză pentru a respecta obligaţiile de raportare şi de plată a taxelor impuse, şi numărul de plăţi pe care trebuie să le facă o companie pentru a-şi îndeplini obligaţiile fiscale. În raport se arată că, la nivel global, o companie de talie medie suportă o rată totală de impozitare de 44,7% din profituri, face în medie 27,2 plăţi şi petrece 267 de ore pentru a se conforma legislaţiei fiscale. Analiza economică efectuată de PwC arată că reducerea complexităţii administrării fiscale — atât în termen de număr de plăţi, cât şi în ceea ce priveşte timpul necesar conformării fiscale — a fost corelată cu o creştere a colectării fiscale şi cu o rată mai ridicată de creştere economică.

În clasamentul „PayingTaxes 2013” Republica Moldova se află pe poziția 109 din cele 185 țări analizate în studiu. Potrivit PwC, în prezent Republica Moldova are o rată totală de impozitare uşor mai scăzută decât media din Europa Centrală şi de Est (31,2% faţă de media de 40,5%) şi stă mult mai bine decât media CEE la capitolul timp necesar îndeplinirii obligaţiilor fiscale (220 ore faţă de media CEE de 269 de ore). La numărul de plăţi, Republica Moldova este în continuare peste media din CEE (48 de plăţi faţă de o medie de 23,5 plăţi anuale).

În cadrul ședinței, Şeful IFPS Ion PRISĂCARU a menționat că, pe măsură ce declararea şi plata online a taxelor va deveni pe viitor procedura standard pentru companiile din Republica Moldova, timpul necesar conformării şi numărul de plăţi se vor reduce mai mult. În privinţa ratei totale de impozitare, vedem potenţial pentru reducerea nivelului contribuţiilor sociale, pentru că acestea au ponderea cea mai ridicată în costurile fiscale ale unei companii. Această reducere a impozitării muncii ar putea stimula crearea de noi locuri de muncă, şi, aşa cum bine ştim, paradoxul fiscalităţii este că, uneori, reducerea taxelor poate duce la o creştere a încasărilor fiscale, cu condiţia îmbunătăţirii colectării şi a reducerii evaziunii fiscale.

4 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.