23
06 2015
1605

Transpunere în fapt a proiectului „Funcționarul fiscal în sectorul de administrare fiscală”

În perioada 15 – 19 iunie 2015 IFS pe r. Ungheni, ca urmare a pregătirii minuțioase a inspectorilor fiscali de sector, potrivit cerințelor ,,Regulamentului cu privire la organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, în baza Ordinului șefului IFS pe raionul Ungheni în același sens, a demarat acțiunea proiectului cu aceeași denumire. Astfel, prin ordinul emis, ,,Cu privire la organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală”, au fost stabilite responsabilitățile inspectorilor fiscali de sector, precum și repartizate 10 sectoare de administrare fiscală pe or. Ungheni și 32 pentru localitățile rurale ale raionului. Ca urmare a inspecțiilor în patru dintre sectoare, au fost vizitați 63 agenți economici, dintre care cu 10 au fost luate în dezbatere abaterile pe care le admit în activitatea desfășurată, sugerându-li-se ideea conformării voluntare. Totodată, au fost depistate persoane-fizice care practică activitate ilicită. Acestea au fost informate cu referire la posibilitatea legalizării activității, dar și cu privire la consecințe, în cazul neconformării voluntare. În același timp, în cadrul ședinței cu șefii de Direcții au fost analizate rapoartele inspectorilor care s-au deplasat în sectoare, fiind discutate, de asemenea, problemele cu care se confruntă în derularea Proiectului. În perioada de referință, potrivit programului de monitorizare, au fost organizate ședințe cu 65 agenți economici cu risc sporit în activitatea desfășurată. Le-au fost înmânate scrisori de conformare, ei la rândul lor asumându-și responsabilitatea de a analiza situația și de a întreprinde acțiuni concrete de conformare. Scopul de bază al întrunirilor pe care îl urmărim este majorarea gradului de civism fiscal și de majorare a încasărilor la bugetul public național.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.