27
07 2016
1202

Tratarea univocă a contribuabililor - obiectiv primordial al Serviciului Fiscal de Stat

Serviciului Fiscal de Stat, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, asigurării vărsării depline și în termen a obligațiilor la buget, în conformitate cu drepturile și atribuțiile sale, examinează continuu informația disponibilă în vederea identificării domeniilor de activitate economică cu risc sporit pentru adminsitrare fiscală și în particular a subiecților de antreprenoriat care activează în segmentele respective. Totodată, de către SFS se asigură monitorizarea segmentului ce vizează cultura plantelor cerealiere. Prin urmare, au fost identificați agenții economici care activează în domeniul respectiv, suprafețele de terenuri prelucrate, însămînțate/plantate cu diverse culturi, fiind preluate de la agenții economici datele privind prognoza recoltei pentru fiecare hectar de teren. Examinînd informația disponibilă aferentă segmentului vizat au fost identificate mai multe criterii de risc:
  • Declararea salariului mediu lunar calculat pentru un salariat sub nivelul mediu pe economie și sub nivelul mediu pe ramură;
  • Declararea pierderilor din activitatea de întreprinzător pe parcursul a mai multor perioade fiscale;
  • Disponibilul de salariați, conform declarațiilor prezentate de către agenții economici semnificativ insuficient pentru asigurarea prelucrării tuturor terenurilor disponibile;
  • Divergențe semnificative între prognoza recoltei prezentate de către agenții economici atît la nivel de regiune, cît și comparativ cu datele privind prognoza recoltei medii pe țară.
Reieșind din acestea, în scopul monitorizării activității agenților economici, au fost selectate întreprinderile la care urmează a fi instituite posturi fiscale și în conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat și a Hotărârii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, a fost întocmit un demers către Ministerul Economiei cu descrierea criteriilor de risc a fiecărui agent economic în parte. În baza acceptului demersului de către Ministerul Economiei, au fost instituite posturi fiscale mobile la mai mulți agenți economici din segmentul respectiv, inclusiv C.A.P. „BASARABIA”. Menționăm că postul fiscal funcționează în conformitate cu regimul de lucru a agentului economic fără a produce deranjamente sau perturbări a activității legale a contribuabilului. Pentru a nu crea incomodități activității agentului economic, Serviciul Fiscal de Stat a dispus ca reprezentantul Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial să fie disponibil permanent, inclusiv în zilele de odihnă pentru verificarea și autorizarea tuturor tranzacțiilor efectuate de întreprindere în timp real. Serviciul Fiscal de Stat va monitoriza și în continuare activitatea agenților economici conform criteriilor de risc și, în scopul preîntîmpinării cazurilor de încălcare fiscală, în strictă conformitate cu prevederile Codului fiscal și a Legii nr. 18 privind moratoriul asupra controlului de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.