Știri

Nivelul de trai: Planul de dezvoltare națională 2023-2025

Autoritățile își propun, până în anul 2025, diminuarea cu 10% a drumurilor publice de calitate slabă și creșterea cu 8% a drumurilor naționale transferate la categoria de drumuri foarte bune (circa 480 km).

 

Măsurile vizează obiectivul Îmbunătățirea nivelului de trai din Planul de dezvoltare națională 2023-2025, propus pentru consultări publice de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

 

Totodată, pentru realizarea obiectivului, în plan sunt incluse acțiuni ce se referă la sporirea eficienței energetice. Astfel, se preconizează creșterea gradului de valorificare a mijloacelor financiare alocate proiectelor de eficiență energetică și surse de energie regenerabilă în sectorul public și rezidențial în proporție de 100% către anul 2025, reducerea intensității energetice față de anii precedenți cu 10%, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice-pilot (9 instituții spitalicești), precum și reorganizarea la sfârșitul anului curent a Agenției pentru Eficiență Energetică.

Totodată, în plan este inclusă construcția a circa 500 locuințe sociale destinate închirierii categoriilor eligibile, care ar asigura circa 1500 beneficiari.

 

Se planifică ca rata de conectare a populației la rețeaua publică de alimentare cu apă în anul 2025 să constituie 83% din totalul populației, iar circa 70% din numărul populației să fie conectată la rețeaua publică de canalizare.

 

În același timp, o altă acțiune care ar contribui la sporirea nivelului de trai, conform documentului, este creșterea competitivității transportului feroviar prin reorganizarea Î.S „Calea Ferată din Moldova” și instituirea Agenției Feroviare, măsuri ce necesită un buget de 1 366,7 mil. lei.

 

Alte acțiuni incluse în plan:

  • Revizuirea principiilor de formare a programelor de transport rutier în trafic național;
  • Dezvoltarea capacitaților instituționale de implementare a politicilor în sectorul aeronautic;
  • Programul de reînnoire a parcului de vehicule antrenat la efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate elaborat - cel puțin 10% din parcul antrenat la deservirea serviciilor regulate să fie cu o vârstă de până la 10 ani;
  • Dezvoltarea transportului aerian, atât de pasageri, cât și cargo, inclusiv prin modernizarea Aeroportului Internațional Mărculești.

 

Ca impact în urma implementării măsurilor, autorii preconizează ca în anul 2025 ponderea autoturismelor electrice și hibride să ajungă la 8%, iar energia din surse regenerabile în consumul final brut să crească de la 23,8% în anul 2019 la 25% în anul 2025.

 

Totodată, se planifică consolidarea veniturilor bugetelor locale, ponderea veniturilor fiscale în totalul veniturilor acestora fiind majorată de la 28,3%, cât a fost în anul 2021, până la 33% în anul 2025.

author icon

Marina Căldare

725 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2023 07:56

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

serviciu apa si canalizare | program | dezvoltare nationala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon