08
08 2019
1629

Acte publicate în Monitorul Oficial din 9 august 2019

Mâine, 9 august 2019, va ieși de sub tipar nr. 250-255 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 383, 7 august 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, întocmit la 4 aprilie 2019 (nr. 384, 7 august 2019).
 • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 385, 7 august 2019).
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a certificatelor semnăturii electronice și facili- tarea serviciilor transfrontaliere de certificare și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 386, 7 august 2019).
 • Hotărâre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2019 cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 387, 7 august 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou (nr. 388, 7 august 2019).
 • Hotărâre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de master (ciclul II) în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2019-2020 (nr. 389, 7 august 2019).
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 106, 29 iulie 2019)
. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene publică:
 • Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 118-S-07, 26 iulie 2019).
 • Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 119-T-07, 26 iulie 2019).
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale publică:
 • Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000191, 2 august 2019).
Agenția Națională Transport Auto publică:
 • Ordin privind aprobarea formularelor Deciziilor privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator” (nr. 236, 29 iulie 2019)
. Serviciul Fiscal de Stat publică:
 • Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 286, 2 iulie 2019)
Banca Națională a Moldovei publică:
 • Hotărâre privind modificarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91/2013 (nr. 204, 25 iulie 2019).
 • Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 208, 31 iulie 2019).
 • Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 30 iulie 2019)
.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.