02
09 2019
2112

Ce acte sunt publicate astăzi, 2 septembrie, în Monitorul Oficial

Astăzi, 2 septembrie 2018, a apărut de sub tipar nr. 273 (7196) al Monitorul Oficial, în care sunt publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova sunt publicate: • Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 111, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al legii • Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 114, 15 august 2019) și Decretul de promulgare al acesteia • Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1255-VIII, 23 august 2019). În PARTEA IIHotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, și a Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Chișinău la 28 iunie 2016, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 421, 30 august 2019) • Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 423, 30 august 2019) • Hotărîre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” și a Întreprinderii de Stat „MoldData” (nr. 425, 30 august 2019). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru plata onorariului biroului de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York (nr. 426, 30 august 2019) • În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanțelor publică: • Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.160/2017 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază” (nr. 105, 29 iulie 2019)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.