Monitorul oficial

Ce acte vor fi publicate în Monitorul Oficial de mâine, 6 decembrie 2019

Mâine, 6 decembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 360-366 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova:
 • Hotărâre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 72, 29 noiembrie 2019)
În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 885/2005 pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare (nr. 563, 19 noiembrie 2019)
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 592, 27 noiembrie 2019)
 • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 598, 4 decembrie 2019).
 • Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/2019 (nr. 600, 4 decembrie 2019)
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmită prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică (nr. 607, 4 decembrie 2019)
 • Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 608, 4 decembrie 2019)
În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei: Ministerul Finanțelor publică:
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 157, 25 noiembrie 2019)
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 271, 13 noiembrie 2019)
Serviciul Vamal publică:
 • Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (nr. 525-O, 20 noiembrie 2019)
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică publică:
 • Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice (nr. 396/2019, 1 noiembrie 2019)
Comisia Națională a Pieței Financiare publică:
 • Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/8, 2 decembrie 2019)

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1635 vizualizări

Data publicării:

05 Decembrie /2019 14:33

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon