14
07 2016
1916

Ce documente oficiale vor fi publicate pe 15 iulie

Comunicăm celor interesați despre conținutul ediției Monitorului Oficial al Republicii Moldova de mîine, 15 iulie 2016, nr. 206-214 (5639-5647) Citiți în ediția Monitorului Oficial al Republicii Moldova de mîine, 15 iulie 2016, nr. 206-214 (5639-5647) Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 187 din 27 septembrie 2006 (nr. 618, 6 iulie 2016). În Partea ILegi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova – găsiți următoarele documente:
 • Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene şi la Protocolul la Convenţia privind elaborarea unei Farmacopei Europene (nr. 116, 2 iunie 2016) și Decret cu privire la promulgarea acestei Legi (nr. 2144-VII, 17 iunie 2016);
 • Lege pentru completarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 130, 9 iunie 2016) și Decret cu privire la promulgarea acestei Legi (nr. 985-XVdin 18 aprilie 2002 (nr. 2190-VII, 11 iulie 2016);
 • Lege privind importul unor bunuri (nr. 139, 17 iunie 2016) și Decret cu privire la promulgarea acestei Legi (nr. 2185-VII, 6 iulie 2016);
 • Lege pentru modificarea şi completarea Codului familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000 (nr. 150, 1 iulie 2016) și Decret cu privire la promulgarea acestei Legi (nr. 2191-VII, 11 iulie 2016).
Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică mîine Hotărîre cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 şi asupra datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2015 (nr. 16, 30 mai 2016). În Partea IIHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova – citiți:
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 844, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 411din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 -XIII din 28 martie 1995 (nr. 845, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 846, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la sistarea temporară a exportului masei lemnoase (nr. 847, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 31 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 848, 8 iulie 2016), altele.
Ministerul economiei al Republicii Moldova publică mîine Ordinul cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la reglementarea tehnică privind mijloacele de măsurare (nr. 129, 28 iunie 2016, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Ordinul privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 75, 31 mai 2016), Ordinul cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări prin procedura de dialog competitiv (nr. 84, 15 iunie 2016) și Ordinul cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări prin procedura de negociere (nr. 85, 15 iunie 2016). Biroul National de Statistică comunică despre Indicii preţurilor de consum. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prezentat Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (nr. 180/2016, 10 iunie 2016). Comisia Naţională a Pieţei Financiare propune mai multe documente, precum:
 • Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/1, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „INTROSCOP" (nr. 34/2, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Firma de Producere şi Comerţ „TEBAS" S.A. (nr. 34/3, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT" S.R.L. (nr. 34/6, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" S.A. (nr. 34/7, 8 iulie 2016);
 • Hotărîre privind instituirea administrării speciale a Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO" S.A. (nr. 34/13, 8 iulie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial de mîine, 15 iulie 2016, nr. 206-214 (5639-5647) găsiți aici ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.