28
09 2017
2013

Citiţi în Monitorul Oficial din 29 septembrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 352–355 (6275–6278) de mâine, 29 septembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 162, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei Curtea Constituţională publică: • Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (pensia specială a judecătorilor) (sesizarea nr.75a/2017) (nr. 25, 27 iulie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 749, 26 septembrie 2017) • Hotărîre cu privire la lichidarea unor instituții rezidențiale (nr. 752, 26 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 753, 26 septembrie 2017). • Hotărîre pentru modificarea și completarea anexelor nr. 4, nr.5 și nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007 (nr. 754, 26 septembrie 2017) • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de parteneriat dintre Organizația Internațională a Francofoniei și Ministerul Educației și Sportului al Republicii Albania, Ministerul Educației și Științei al Republicii Armenia, Ministerul Educației și Științei al Republicii Bulgaria, Ministerul Educației și Științei al Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației Naționale al României privind cooperarea educațională în contextul cadrului strategic al francofoniei (2015-2022) (nr. 757, 27 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind implementarea proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a (nr. 758, 27 septembrie 2017) • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului administrativ al organismelor de legătură pentru asigurarea de accidente legală cu scopul punerii în aplicare a Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială din 12 ianuarie 2017 şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 761, 27 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova (nr. 762, 27 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi al Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord (nr. 763, 27 septembrie 2017. În PARTEA III Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la abrogarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale“ (nr. 147, 14 septembrie 2017). Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 121, 13 septembrie 2017). Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de constituire a Comisiei de control şi procedura de control profesional administrativ al activității notarului (nr. 756, 18 septembrie 2017) Comisia Naţionale a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 (nr. 41/6, 15 septembrie 2017). Consiliului Concurenţei publică: • Decizie (nr. OTC-38, 24 august 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 352–355 (6275–6278) de mâine, 29 septembrie 2017, îl găsiți aici (ro,ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.