09
08 2018
2337

Citim în Monitorul Oficial din 10 august

Mâine, 10 august 2018, va apărea de sub tipar nr. 295-308 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I - Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 61, 31 mai 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Lege cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj (nr. 105, 14 iunie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova (nr. 109, 14 iunie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Lege cu privire la schimbul de date și interoperabilitate (nr. 142, 19 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 146, 19 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr. 150, 20 iulie 2018) și Decretul cu privire la promulgarea ei • Hotărâre privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului (nr. 197, 27 iulie 2018) Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: * Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmite la 31 decembrie 2017 (nr. 46, 5 iulie 2018) În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor (nr. 691, 11 iulie 2018) • Hotărîre cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit (nr. 693, 11 iulie 2018) • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (nr. 696, 11 iulie 2018) • Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 525/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente (nr. 748, 25 iulie 2018) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 776, 1 august 2018) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, întocmit la 5 octombrie 2007 (nr. 779, 1 august 2018) • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova (nr. 791, 1 august 2018) În PARTEA III - Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 127, 16 iulie 2018) • Ordin cu privire la prelungirea termenului de depunere a cererilor de rezervare a subvenției, conform Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (nr. 133, 30 iulie 2018) Compania Naţională de Asigurări în Medicină publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr.198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidență medicală primară și dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr. 921/303-A, 30 iulie 2018) Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea acoperitoarelor pentru umbrele (nr. 335-O, 23 iulie 2018)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.