12
07 2018
1872

Citim în Monitorul Oficial din 13 iulie

Mâine, 13 iulie 2018, va apărea de sub tipar nr. 256-265 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotăr\ri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002, din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (învestirea contractelor de ipotecă/gaj cu formulă executorie) (nr. 42, 8 mai 2018). Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică: • Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 (nr. 32, 21 iunie 2018) • Hotărâre cu privire la Raportul de audit al performanței „Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor” (nr. 18,14 mai 2018). • Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017 (nr. 28, 31 mai 2018). În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport (nr. 632, 5 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 633, 5 iulie 2018). • Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (nr. 634, 5 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 635, 5 iulie 2018). • Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 (nr. 636, 6 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (nr. 637, 6 iulie 2018). • Hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 638, 6 iulie 2018) • Hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse Informaționale Juridice (nr. 644, 10 iulie 2018). • Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 646, 10 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 648, 10 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor pe specialităţi şi domenii generale de studii, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățământ superior pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 649, 10 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor (nr. 651, 11 iulie 2018) • Hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor (nr. 654, 11 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)”, semnat la Chișinău la 11 iulie 2018 (nr. 655, 11 iulie 2018). • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017 (nr. 658, 11 iulie 2018) • Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova–România, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017 (nr. 659, 11 iulie 2018) În PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (nr. 118, 26 iunie 2018). Casa Naţională de Asigurări Sociale publică: • Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 93-A, 9 iulie 2018). Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită (nr. 357, 29 iunie 2018).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.