12
10 2017
2420

Citiți în Monitorul Oficial din 13 octombrie 2017

În Monitorul Oficial Nr. 360-363 (6283-6286) din 13 octombrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărârea pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă (nr.787, 9 octombrie 2017) • Hotărâre cu privire la completarea punctului 81 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 (nr.788, 9 octombrie) • Hotărâre cu privire la Corpul de Control al Prim-ministrului (nr.790,10 octombrie 2017) • Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finațării terorismului pentru anii 2017-2019 (nr.791, 11 octombrie) • Hotărâre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărârea Guvernului nr.165 din 21 martie 2017 (nr.801, 11 octombrie 2017) • Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la reabilitarea rețelelor de transport electric ale Î.S. Moldelectrica, semnat la Chișinău la 17 decembrie 2012 (nr.801, 11 octombrie 2017) • Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art.9 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 803, 11 octombrie 2017) • Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr.804, 11 octombrie 2017) În PARTEA III Ministerul Economiei și Infrastructurii publică: • Ordin cu privire la intrarea în vigoare și stingerea unor tratate internaționale (nr.1164-T-09, 26 septembrie 2017) • Ordin cu privire la sancțiunile cuprinzătoare aplicate Republicii Populare Democrate Coreene prin adoptarea rezoluției Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite S/RES/2375 (2017) din 11 septembrie 2017 (nr.1184-S-10, 28 septembrie 2017) Biroului Național de Statistică publică: • Indicii prețurilor de consum Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Listei agenților economici-întreprinderi ale industriei ușoare și a tipurilor de servicii prestate de către aceștia pe teritoriul Republciii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare active, impozitate cu TVA la cota zero (nr.341-0, 4 septembrie 2017) ( nr.136, 4 septembrie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 360-363 (6283–6286) din 13.10.2017, îl găsiți aici (ro,ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.