29
01 2016
1732

Cu privire la aplicarea unor prevederi din Codul Fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

În Monitorul Oficial nr. 20-24 din 29.01.2016, a fost publicată Informația privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul Fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015. Prin Legea nr.7l din 12.04.2015, începînd cu data de 01.05.2015, în Codul fiscal au fost modificate şi introduse noi prevederi privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, şi anume: - deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreţinerea, funcționarea şi reparaţia autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova; - deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului; - deducerea reducerilor pentru pierderi la active şi la angajamente condiţionale; - deducerea donaţiilor efectuate pe parcursul anului în scopuri filantropice sau de sponsorizare. La fel, prin Legea nr.71 din 12.04.2015, începînd cu data 101.05.2015, în Codul fiscal au fost introduse prevederi privind limitarea trecerii în cont a sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru întreţinerea, funcţionarea și reparaţia autoturismelor folosite de către persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova. Astfel, în Informația publicată, Ministerul Finanțelor, menționează că, la determinarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală a anului 2015, agenții economici vor aplica prevederile fiscale în vigoare la data încheierii perioadei fiscale privind impozitul pe venit, cu excepția cazului cînd legea prevede altfel. Respectiv, menționează Ministerul Finanțelor, prevederile Codului Fiscal privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente activității de întreprinzător, în redacția Legii nr. 71 din 12.04.2015, se extind asupra întregii perioade fiscale a anului 2015. Concluziile Ministerului Finanțelor au fost bazate pe următoarele prevederi ale Codului Fiscal: - procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, legea nu prevede altfel (art.3 alin.(41)); - perioada fiscală privind impozitul pe venit reprezintă anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată (art.121 alin.(1)); - persoanele juridice în evidenţa fiscală utilizează contabilitatea de angajamente, iar pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător - contabilitatea de casă sau contabilitatea de angajamente (art.44 alin.(1)); - perioada fiscală privind T.V.A. constituie o lună calendaristică, începînd cu prima zi a lunii (art.114 alin.(1)). De asemenea, Informația Ministerului Finanțelor prezintă particularitățile aplicării normelor specificate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.