21
07 2016
2649

Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 217-229 (5650-5662) din 22 iulie 2016

Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care va ieși în tipar mâine, 22 iulie. Astfel, în prima parte „Legi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, veți găsi Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova și anume:
 • Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind adoptarea prescripțiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și piese care pot fi montate și/sau pot fi utilizate pe vehiculele cu roți și condițiile pentru recunoașterea omologărilor pe baza acestor prescripții (nr. 2143-VII, 17 iunie 2016) și decretul cu privire la promulgarea acesteia.
Din Actele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova va fi publicată Hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 6 alin. (1) lit. d) și e) din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (restricții în exercitarea funcției) (Sesizările nr. 36g/2016 și nr. 44g/2016) (nr. 13, 13 mai 2016) Partea a II a MO „Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” va cuprinde următoarele acte:
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (PNA 2012), întocmit la 2 iunie 2016 (nr. 866, 14 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 871, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (nr. 872, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 873, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la completarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la material primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 874, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor (nr. 875, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 876, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică (nr. 880, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la completarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (nr. 883, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 815 din 2 august 2005 (nr. 884, 18 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 893, 20 iulie 2016)
Partea a III – a următorului număr a MO va cuprinde Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova:
 • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM C.01.08:2016 „Blocuri locative” (nr. 86, 8 iulie 2016).
Dintre Actele Ministerului Sănătății al Republicii Moldova vor fi publicate:
 • Ordinul cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 506, 22 iunie 2016) și
 • Ordinul cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 555, 5 iulie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 217-229 (5650-5662) din 22 iulie 2016 îl găsiți aici — ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.