07
04 2016
2212

Cuprinsul Monitorului Oficial al RM Nr. 90-99 din 8 aprilie 2016

Înainte de ieșirea din tipar a Monitorului Oficial al RM Nr. 90-99 din 8 aprilie 2016, vă aducem la cunoștința despre cuprinsul documentelor oficiale, care urmează a fi publicate în această ediție.

Astfel, în Partea I ”Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova” vor fi publicate Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Calea Ferată din Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în cadrul Proiectului de Restructurare a Căilor Ferate din Moldova, acordat din Fondul Special BERD (nr. 1979-VII, 18 martie 2016) și Legea corespunzătoare (nr. 17, 3 martie 2016).

La fel, găsiți în acest compartiment:

 • Decretul pentru promulgarea Legii cu privire la standardizarea națională (nr. 2008-VII, 31 martie 2016) și Legea cu privire la standardizarea naţională (nr. 20, 4 martie 2016);
 • Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 2009-VII, 31 martie 2016) și Legea pentru modificarea articolului 28 din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (nr. 37, 17 martie 2016);
 • Decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 (nr. 2005-VII, 31 martie 2016) și Legea promulgată (nr. 38, 17 martie 2016).


Tot în acest compartiment citiți Hotărîrea Curții de Conturi despre aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern (nr. 7, 21 martie 2016).

În Partea II ”Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” vor fi publicate:

 • Hotărîre сu privire la retragerea din Parlament a unor avize şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 367, 31 martie 2016);
 • Hotărîre pivind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 371, 31 martie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia vamală relativă la containere, întocmită la Geneva la 2 decembrie 1972 (nr. 378, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la protecţia sănătăţii publice împotriva expunerii la fumul de tutun din mediul ambiant şi consecinţele consumului de tutun (nr. 379, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun (nr. 380, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 381, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre cu privire la trecerea terenurilor irigate în categoria celor neirigate şi modificarea destinaţiei acestora (nr. 386, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 387, 1 aprilie 2016); Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 388, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt (nr. 390, 1 aprilie 2016) ș.a.


În Partea III ”Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei” cei interesați găsesc:

 • Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare (nr. 40, 17 martie 2016);
 • Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova cu privire la aprobarea documentului normativ CP F.02.01:2016 „Construcții din beton și beton armat. Proiectarea sistemelor de planșee din elemente prefabricate și beton monolit” (nr. 49, 29 martie 2016);
 • Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 110/2016, 1 aprilie 2016);
 • Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (nr. 8/14, 26 februarie 2016), altele.


Cuprinsul Monitorului Oficial al RM Nr. 90-99 din 8 aprilie 2016 găsiți aici (ro, ru)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.