21
04 2016
2649

Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 106-113 din 22 aprilie 2016

Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.md” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care va ieși în tipar mâine, 22 aprilie. Astfel, în prima parteLegi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, veți găsi:
 • Decretul cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 2022-VII,13 aprilie 2016) și Legea propriu-zisă;
 • Decretul privind promulgarea și Legea însăși pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003;
 • Decretul cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 2023-VII, 13 aprilie 2016);
 • Decretul pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Modificare nr.1 la Acordul de Împrumut între Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucră¬rilor de construcţie şi reabilitarea drumurilor în Republica Moldova (nr. 2024-VII,13 aprilie 2016).
Partea a II a MOHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” va cuprinde următoarele acte:
 • Hotărîrea despre aprobarea roiectului de lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 435, 12 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 314, 21 martie 2016);
 • Hotărîrea pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul internaţional combinat de mărfuri (nr. 427, 8 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul 2016 (nr. 454, 15 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 57 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 455, 15 aprilie 2016);
 • Hotărîrea pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea art.23 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 461, 15 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 462, 15 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Anexei nr. 4 Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă în condițiile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 464, 15 aprilie 2016);
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 463, 15 aprilie 2016.
Partea a III – a numărului de mâine a MO va cuprinde și alte acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova și Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, dintre care în menționăm Ordinul cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificației bugetare (nr. 40, 8 aprilie 2016). La fel, în partea III - a vor fi incluse un șir de acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Comisiei Electorale Centrale și ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova. Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 106-113 din 22 aprilie 2016 vedeți aici (ro, ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.