26
05 2016
2723

Cuprinsul Monitorului Oficial Nr. 140-149 din 27 mai 2016

Redacția PP „Monitorul Fiscal FISC.MD” vă informează despre cuprinsul numărului Monitorului Oficial care va ieși în tipar mâine, 27 mai. Astfel, în prima parteLegi, hotărâri ale Parlamentului RM, decrete ale Președintelui RM”, veți găsi Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova și anume:
 • Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 (nr. 11, 23 martie 2016).
 • Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 22a/2016 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010 (nr. 15, 23 martie 2016).
Partea a II a MO „Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” va cuprinde următoarele acte:
 • Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 578, 6 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 (nr. 615, 18 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2015 (nr. 624, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (nr. 626, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 627, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002 (nr. 628, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Canadei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 629, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, prin schimb de note, privind modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare (nr. 630, 20 mai 2016).
 • Hotărîrea pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere internaționale de pasageri şi mărfuri, întocmit la Copenhaga la 26 mai 1998 (nr. 634, 23 mai 2016).
 • Hotărîrea cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 635, 23 mai 2016).
 • Hotărîrea pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 (nr. 641, 24 mai 2016).
Partea a III – a numărului de mâine a MO va cuprinde și alte acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, dintre care în menționăm:
 • Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 63, 10 mai 2016).
 • Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (nr. 71, 24 mai 2016).
 • Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 72, 24 mai 2016).
La fel, în partea III - a vor fi incluse un șir de acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. Dintre acestea Ordinele cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente nr. 316, 26 aprilie 2016 și nr. 326, 27 aprilie 2016. Dintre Actele ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova va fi publicat
 • Ordinul cu privire la introducerea modificărilor în documentul “Cerinţe tehnice. Transportul aerian al bunurilor periculoase” (nr. 14/GEN, 16 mai 2016).
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei:
 • Hotărîrea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 52 din 20 martie 2014 (nr. 103, 21 aprilie 2016).
 • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenților de monedă electronică și prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 140-146 din 27 mai 2016 vedeți aici ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.