13
06 2016
2314

Despre înregistrarea filialelor și reprezentanțelor persoanei juridice străine

În Monitorul Oficial nr.157-162 din 10.06.2016 a fost publicată Legea nr. 96 din 13.05.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, referindu-se în special la înregistrarea filialelor și reprezentanțelor persoanei juridice străine. Astfel, pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, conform modificărilor, se va depune extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial. De asemenea, la art. 12 - Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice, a fost introdus alin. 31, care prevede că pentru înregistrarea filialelor sau a reprezentanţelor persoanelor juridice străine, se vor depune următoarele documente:
 1. regulamentul filialei sau al reprezentanței, care trebuie să conțină următoarele date:
  • sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
  • genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
  • mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
  • extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
  • forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
  • denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
  • numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
  • împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
 2. copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
 3. situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.”
Totodată, legiuitorul a specificat că regulamentul filialei sau reprezentanței autohtone trebuie să conțină următoarele date:
 • sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
 • genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
 • denumirea și forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
 • numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
 • împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței.
Prin Legea . 96 din 13.05.2016, a fost introdusă obligația filialelor și reprezentanțelor persoanelor juridice străine să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:
 1. dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
 2. intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
 3. situația financiară anuală a persoanei juridice străine.”
Articolul 33 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor infividuali prevede că în Registrul de stat al persoanelor juridice se vor înscrie și următoarele date despre persoana juridică: a1) denumirea filialei sau a reprezentanței; h) genurile de activitate și durata activității, inclusiv a filialelor și reprezentanțelor; i2) numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, împuternicirile acesteia;” l1) mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină; l2) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine; l3) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine; l4) situația financiară anuală a persoanei juridice străine;” Modificările stabilite prin Legea nr. 96 din 13.05.2016 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 10.06.2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.