01
09 2014
2973

Despre modificările și completările operate in legislația Republicii Moldova și Actele normative emise de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, publicate oficial la data de 29 august 2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.697 din 22 august 2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întrepinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuate de lucrări

Prin această Hotărîre s-a aprobat Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întrepinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuate de lucrări

Totodată, prin acestă Hotărîre s-a abrogat Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți effectuate de către patron în folosul angajatului și a formularelor ce atestă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2010, nr.11-12, art.53).

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1023 din 25 iulie 2014 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010

Prin prezentul Ordin, s-au operat modificări și completări în Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010 ”Privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale”.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1026 din 28 iulie 2014 cu privire la completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1023 din 25 iulie 2014

Prin prezentul Ordin, s-a completat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1023 din 25 iulie 2014 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010”.

Ordinul Ministrului Economiei nr.151 din 21august 2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010

Prin prezentul Ordin a fost completată anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Sursa: Monitorul Oficial nr. 256-260 din 29.08.2014

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.