Monitorul oficial

Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabililor

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 octombrie, a fost publicat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 848 din 12.10.2015, potrivit căruia a fost actualizată anexa nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal. Prin urmare, lista privind denumirile încălcărilor fiscale pentru care se emite Dispoziția privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabililor va fi următoarea:
  • Neachitarea la timp şi integral la bugetul public național ale obligaţiilor fiscale şi altor plăţi a căror stingere prin executare silită este reglementată de legislaţia fiscală (art. 8, alin. 2 din Codul fiscal);
  • Asigurarea urmăririi datoriei debitoare a contribuabilului restanțier(art. 205, alin. 4 din Codul fiscal);
  • Împiedicarea controlului fiscal prin neasigurarea accesului în încăperile contribuabilului, neprezentarea explicaţiilor, datelor, informaţiilor şi documentelor necesare organului fiscal asupra problemelor care apar în timpul controlului (art. 253, alin. 1 din Codul fiscal);
  • Neprezentarea în termenul stabilit a dării de seamă fiscale (art. 260, alin. 1 din Codul fiscal);
  • Neprezentarea, la cererea funcţionarului fiscal, a bunurilor ori a unei părți din ele spre sechestrare (art. 263, alin. 1 din Codul fiscal);
  • Neacceptarea spre păstrare a bunurilor sechestrate (art. 263, alin. 2 din Codul fiscal);
  • Prezentarea organului fiscal a informaţiei neveridice despre sediul contribuabilului, al subdiviziunilor lui (filiale, reprezentanţe, sucursale, secţii, magazine, depozite, unităţi comerciale etc.) care se află în altă parte decît sediul central (art. 255, alin. 2 din Codul fiscal);
  • Măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (art. 227, alin. 1 din Codul fiscal).
În comparație cu lista veche, noua listă a fost completată cu încălcarea „Măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale" (art. 227, alin. 1 din Codul fiscal). Această completare ține de suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform art. 227 alin.(1) din Codul fiscal. Totodată, denumirea nouă a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 va fi „privind executarea art. 227 alin. (1) şi art. 229 din titlul V al Codului fiscal". Prezentul Ordin intră în vigoare data de astăzi, 30 octombrie, data publicării.

via | www.contabilsef.md

3131 vizualizări

Data publicării:

30 Octombrie /2015 13:42

Domeniu:

Noutăți | Ordine SFS

Etichete:

Ordin IFPS | conturile bancare | contribuabili | Monitorul Oficial

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon