14
09 2017
1644

Ediţia Monitorului Oficial din 15 septembrie curent

În Monitorul Oficial Nr. 335-339 (6258-6262) de mâine, 15 ceptembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Decret privind aprobarea semnării Acordului de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Acordului de grant între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Adaptarea la schimbările climatice” (nr. 371-VIII, 8 septembrie 2017). În Partea II Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 721, 7 septembrie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 (nr. 723, 8 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (nr. 724, 8 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (nr. 725, 8 septembrie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2017 (nr. 727, 13 septembrie 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 728, 13 septembrie 2017). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 729, 13 septembrie 2017). • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 730, 13 septembrie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Protocolului adiţional 5 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), adoptat la Belgrad la 26 mai 2017 (nr. 731, 13 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de al doilea Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 732, 13 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării primului Amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 733, 13 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 297 din 11 mai 2017 (nr. 734, 13 septembrie 2017). • Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 6 septembrie 2017 (nr. 735, 13 septembrie 2017). În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin privind modificarea Ordinului nr.104 din 4 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2017” (nr. 119, 4 septembrie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2017 (nr. 120, 4 septembrie 2017) Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 30-O din 28 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților (nr. 312-O, 8 august 2017). Biroul Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la modificarea pct. 5 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 167 din 20 februarie 2014 (nr. 321, 8 septembrie 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial de mâine, Nr. 335-339 (6258-6262), 15 septembrie 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.