24
08 2017
1694

Ediţia Monitorului Oficial din 24 august curent

În Monitorul Oficial Nr.316-321(6239-6244) de mâine, 25 august 2017 , vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Legea pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 155, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat (nr. 167, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru ratificarea Deciziei nr. 2/2016 a Comitetului mixt, constituit în temeiul Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, de înlocuire a anexei I la Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia privind definiţia noţiunii de „produse originare” şi metodele de cooperare administrativă (nr. 170, 20 iulie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei. În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 29 din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (nr. 656, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 658, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială, semnat la Chișinău la 12 ianuarie 2017 (nr. 659, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 660, 23 august 2017) • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la abolirea vizelor de scurtă şedere pentru posesorii de paşapoarte ordinare (nr. 663, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 213 din 22 februarie 2002 (nr. 664, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii 2016-2017 în vederea participării Republicii Moldova la Programul UE Orizont 2020 (nr. 665, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 666, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 667, 23 august 2017). • Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.3 și nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.585 din 24 iulie 2017 (nr. 668, 23 august 2017). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 669, 23 august 2017) În PARTEA III Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și modul de desfășurare a concursului de admitere la stagiul profesional și Regulamentului cu privire la stagiul profesional efectuat de către notarul stagiar (nr. 622, 3 august 2017). • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 631, 7 august 2017). • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfășurare a concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar, formula de calcul al mediei de concurs, precum și modul de contestare a rezultatelor concursului (nr. 634, 8 august 2017). • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de licenţiere a activităţii notariale şi procedura de selectare a membrilor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (nr. 641, 11 august 2017) Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenţionare (nr. 130, 18 iulie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM B.01.02:2016 „Instrucțiuni privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului” (nr. 43, 24 martie 2017). • Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.18:2017 „Reguli de protecție a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor” (nr. 78, 14 iulie 2017) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică publică: • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice (nr. 23/2017, 26 ianuarie 2017) Comisia Naţionale a Pieţei Financiare publică: • Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/10, 18 august 2017) • Hotărâre cu privire la autorizarea reorganizării societății pe acțiuni (nr. 36/11, 18 august 2017). • Hotărâre referitor la neprezentarea rapoartelor specializate (nr. 36/12, 18 august 2017). • Hotărâre privind abrogarea unui act departamental (nr. 36/15, 18 august 2017) • Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/17, 18 august 2017). • Ordonanță privind inițierea controlului tematic privind respectarea de către asigurători a legislației privind achitarea retribuțiilor intermediarilor în asigurări și a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziție (nr. 35/15-O, 11 august 2017) Serviciului Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la completarea pct. 7 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 260, 11 august 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 316-321 (6239-6244) de mâine, 24 august 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.