27
07 2017
2052

Ediţia Monitorului Oficial din 28 iulie curent

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 111, 22 iunie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reformei învățămîntului în Moldova (nr. 129, 7 iulie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (nr. 133, 7 iulie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Lege pentru completarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior (nr. 134, 7 iulie 2017) şi Decretul pentru promulgarea ei • Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016 (nr. 159, 20 iulie 2017) Curtea Constituţională a Republicii Moldova publică: • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 14g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 198 alin. (2) din Codul de executare al Republicii Moldova (nr. 16, 7 februarie 2017). • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 47a/2017 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 34 alineatul (1) din Codul contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (cuantumul unității convenționale) (nr. 36, 20 aprilie 2017) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 533, 10 iulie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2017 (nr. 578, 20 iulie 2017). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 579, 20 iulie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 581, 20 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (nr. 582, 24 iulie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2017 (nr. 584, 24 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate (nr. 594, 26 iulie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului (nr. 595, 26 iulie 2017). • Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 20 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 (nr. 596, 26 iulie 2017). • Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la recunoașterea reciprocă a anumitor rezultate ale procedurilor vamale în privința mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la Kiev la 27 martie 2017 (nr. 597, 26 iulie 2017). • Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 598, 26 iulie 2017). • Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 22 august 2014 (nr. 599, 26 iulie 2017). • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 600, 26 iulie 2017) • Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea unui complex locativ cu locuinţe de serviciu şi a unei săli de sport la parter (nr. 603, 26 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al statului, modificarea destinaţiei acestora şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 604, 26 iulie 2017). • Hotărîre cu privire la reorganizarea unor societăţi pe acţiuni (nr. 605, 26 iulie 2017). În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 86, 8 iunie 2017) Serviciului Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind examinarea la distanță a cazurilor de încalcare a legislației sau a contestațiilor contribuabililor cu înregistrarea video și audio digitală a şedinţei de examinare (nr. 166, 19 iunie 2017) Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 265-273 (6188-6196) de mâine, 28 iulie 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.