12
09 2019
1272

Ediția de mâine, 13 septembrie, a Monitorului Oficial

Mâine, 13 septembrie 2019, va apărea de sub tipar nr. 281-288 al Monitorul Oficial, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale. În PARTEA II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020 (nr. 420, 30 august 2019) • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 837/2016 (nr. 433, 11 septembrie 2019) • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 434, 11 septembrie 2019) • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului sportiv „V. Mumjiev” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 435, 11 septembrie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 436, 11 septembrie 2019) • Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 438, 11 septembrie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2019-2020 (nr. 440, 11 septembrie 2019) • Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 441, 11 septembrie 2019) • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 442, 11 septembrie 2019) • Dispoziţie cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea angajamentelor privind statutul Republicii Moldova asumate faţă de Consiliul Birourilor al Sistemului Internațional de Asigurare „Carte Verde” (nr. 192-d, 6 septembrie 2019). În PARTEA III — Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică: • Ordin сu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.543 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 197, 6 august 2019). Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum şi criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci (nr. 748, 10 iunie 2019). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 195, 20 august 2019). Biroul Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum. Serviciul Fiscal de Stat publică: • Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind anularea înregistrării statutului de antrepozitar autorizat (nr. 387, 6 septembrie 2019).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.