Monitorul oficial

Important! Modificări în Regulamentul privind restituirea TVA

În Monitorul Oficial din 14 noiembrie, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 924 din 12.11.2014 , potrivit căreia, au fost efectuate modificări și completări în punctul 32 subpunctul 1, al Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013 . Vă reamintim, că conform punctului 32, subpuntul 1, al regulamentului menționat, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate, pentru livrări de mărfuri, subiecţii impozabili trebuie să dispună de:
  1. contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri;
  2. factura comercială (invoice);
  3. declaraţia vamală de export a mărfurilor;
  4. documentul de transport internaţional al mărfurilor (copie), cu excepţia livrărilor efectuate prin intermediul poştei;
  5. confirmarea organelor vamale privind livrarea mărfurilor pentru export;
  6. la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei, suplimentar se prezintă: documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura pentru serviciile poştale prestate; documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale.
Conform Hotărîrii Guvernului nr. 924 din 12.11.2014, publicate astăzi, din lista de acte de mai sus, a fost eliminată Declaraţia vamală de export a mărfurilor, fiind abrogată litera c) din punctul 32, subpunctul 1. Prin urmare, pentru a confirma dreptul la restituirea TVA pe valorile materiale şi serviciile procurate, pentru livrările de mărfuri, subiecţii impozabili nu trebuie să dispună și de această declarație, cum era menționat anterior. Totodată, subpunctul punctului menționat mai sus, a fost completat cu un nou aliniat, în care se menționează că subpunctul 1) nu se extinde asupra mărfurilor livrate la export prin intermediul poştei în ţările în care, conform normelor internaţionale, sunt interzise trimiterile poştale către acestea ale mărfurilor respective. Prin urmare, dacă un tip marfă este interzisă să fie exportată prin poștă într-o anumită țară, pentru această marfă nu se restituie TVA în Republica Moldova. Prezenta hotărâre intră în vigoare la 14 noiembrie, data publicării .

via www.contabilsef.md

6077 vizualizări

Data publicării:

17 Noiembrie /2014 10:57

Domeniu:

T.V.A. | Noutăți

Etichete:

Monitorul Oficial | regulament | TVA | Hotarare de Guvern

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon