11
10 2016
1726

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 octombrie, sunt publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de astăzi, marţi, 11 octombrie, Nr. 353–354 (5786–5787) sunt publicate următoarele documente oficiale: În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
  • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (nr. 1110, 6 octombrie 2016).
  • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională pentru Societatea Informaţională a Republicii Coreea privind menținerea Centrului moldo-coreean de informare şi acces (nr. 1111, 6 octombrie 2016).
  • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat (nr. 1112, 6 octombrie 2016).
  • Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de imunizări pentru anii 2016-2020 (nr. 1113, 6 octombrie 2016).
  • Hotărîre cu privire la unele măsuri de prevenire a introducerii pestei porcine africane (nr. 1115, 7 octombrie 2016).
  • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase (nr. 1116, 7 octombrie 2016).
  • Hotărîre cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (nr. 1128, 10 octombrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 353–354 (5786–5787) 11 octombrie 2016 îl găsiți aici — ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.