27
09 2016
2113

În Monitorul Oficial de astăzi, 27 septembrie, sînt publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de astăzi, marţi, 27 septembrie, Nr. 329-336 (5762-5769) sunt publicate următoarele documente oficiale: În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind redresarea şi rezoluţia băncilor (nr. 1081, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1082, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 1083, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind emisiunea obligaţiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor de plată derivate din garanţiile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014 şi nr.101 din 1 aprilie 2015 (nr. 1085, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (nr. 1086, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 1087, 26 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 1 iulie 2016 (nr. 1088, 26 septembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 329-336 (5762-5769) din 27 septembrie 2016 îl găsiți aici — ro. Tot astăzi a apărut Nr. 337 (5770) al Monitorului Oficial. În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova sunt publicate:
 • Hotărîre cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora (nr. 1054, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă a persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor (nr. 1055, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare (nr. 1056, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012 (nr. 1057, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1058, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 46 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1060, 15 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratic mai eficientă şi mai responsabilă (nr. 1062, 16 septembrie 2016).
În Partea III Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP) (nr. 120, 8 septembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 337 (5770) din 27 septembrie 2016 îl găsiți aici — ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.