13
04 2017
2017

În Monitorul Oficial de mâine, 14 aprilie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial Nr. 119-126 (6042-6049) de mâine, 14 aprilie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 23, 10 martie 2017)şi Decretul privind promulgarea ei
 • Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (nr. 32, 17 martie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 35, 24 martie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 54, 30 martie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 58, 6 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 • Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară) (sesizarea nr. 116g/2016) (nr. 10, 16 martie 2017)
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 (nr. 203, 29 martie 2017).
 • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 218, 11 aprilie 2017).
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 219, 11 aprilie 2017).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție (nr. 221, 11 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 222, 12 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua expertului judiciar” (nr. 223, 12 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 224, 12 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 225, 12 aprilie 2017).
 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară (nr. 226, 12 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului-cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Alteţei Sale Serenisime Prinţul de Monaco (nr. 227, 12 aprilie 2017).
În PARTEA III Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină publică:
 • Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și a Ordinului nr. 733/500A din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 (nr. 259/134A, 31 martie 2017).
Serviciul Vamal al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”(nr. 129-O, 11 aprilie 2017).
Biroului Naţional de Statistică publică:
 • Indicii preţurilor de consum.
Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică:
 • Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SCULENI” (nr. 15/1, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Institutul de Cercetări Științifice „ELIRI” S.A. (nr. 15/3, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/4, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/5, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 15/6, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “EXCLUSIV BROKER” S.R.L.(nr. 15/7, 7 aprilie 2017).
 • Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 15/8,7 aprilie 2017).
 • Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Organizației de Microfinanțare „M & M FINANCE MICRO CREDIT” S.R.L. (nr. 15/2-O, 7 aprilie 2017)
Consiliului Concurenţei publică:
 • Decizie (nr. ASR-6, 6 martie 2017)
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat publică:
 • Ordin cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 13, 4 aprilie 2017).
 • Ordin privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 144, 6 februarie 2017).
 • Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (nr. 523, 31 martie 2017).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 119-126 (6042-6049) din 14 aprilie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.