17
11 2016
1528

În Monitorul Oficial de mâine, 18 noiembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 18 noiembrie, Nr. 399-404 (5832-5837) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege privind identificarea şi înregistrarea animalelor (nr. 231-XVI, 20 iulie 2006).
 • Lege pentru completarea Legii nr.1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii (nr. 2452-VII, 10 noiembrie 2016) şi decretul cu privire la promulgarea ei.
 • Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 249, 3 noiembrie 2016).
 • Decret privind numirea domnului Iurie RENIȚĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg (nr. 2441-VII, 9 noiembrie 2016).
 • Decret privind numirea domnului Ștefan GORDA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia (nr. 2442-VII, 9 noiembrie 2016).
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la Registrul de stat al mediatorilor (nr. 1227, 9 noiembrie 2016).
 • Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii (nr. 1234, 10 noiembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse (nr. 1235, 10 noiembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Mecanismului de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal (nr. 1237, 11 noiembrie 2016).
 • Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 112 din 15 februarie 2016 „Cu privire la asigurarea securităţii persoanelor beneficiare de protecţie şi pază de stat şi a bunurilor clădirii Parlamentului Republicii Moldova” (nr. 1243, 14 noiembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Apă Nord Moldova”, semnat la Chişinău la 1 august 2016 (nr. 1244, 14 noiembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la implementarea Proiectului „Reducerea poverii bolilor netransmisibile”(nr. 1252, 16 noiembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliţiei în Republica Moldova pentru anii 2017-2020 (nr. 1257, 16 noiembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare privind dezvoltarea Sistemului Informaţional Integrat Vamal bazat pe softul ASYCUDA World, întocmit la Geneva la 7 noiembrie 2016 (nr. 1258, 16 noiembrie 2016).
În Partea III - Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la modificarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2016 (nr. 141, 8 noiembrie 2016).
Serviciului Vamal al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale (nr. 390-O, 26 octombrie 2016).
 • Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 420-O, 14 noiembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 399-404 (5832-5837) din 18 noiembrie 2016 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.