22
12 2016
2580

În Monitorul Oficial de mâine, 23 decembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 23 decembrie, Nr. 453-458 (5886-5891) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (nr. 261, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Președintelui Republicii Moldova (nr. 263, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Lege privind interpretarea articolului 54 alineatul (1) și a articolului 71 alineatul (3) din Legea nr. 232 din 3 octombrie 2016 privind redresarea și rezoluția băncilor (nr. 265, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 268, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare (nr. 1368, 19 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1369, 20 decembrie 2016)
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 453-458 (5886-5891) din 23 decembrie 2016 îl găsiți aici ro,ru. Tot mâine, vineri, 23 decembrie, va apărea Nr. 459-471 (5892-5904) al Monitorului Oficial în care vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege privind deşeurile (nr. 209, 29 iulie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova (nr. 262, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Lege pentru completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (nr. 267, 9 decembrie 2016) şi decretul pentru promulgarea ei
 • Hotărîre cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției (nr. 259, 8 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2017 (nr. 269, 9 decembrie 2016)
 • Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 272, 15 decembrie 2016)
 • Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 273, 15 decembrie 2016).
 • Decret privind aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Construcția Conductei de Transport Gaze pe direcția Ungheni – Chișinău” (nr. 2516-VII, 16 decembrie 2016)
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Programului operaţiunii pentru politicile de dezvoltare în domeniul competitivităţii (DPO-2) (nr. 1306, 6 decembrie 2016)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 1314, 7 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției (nr. 1315, 7 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil (nr. 1324, 8 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de încălzire din clădiri (nr. 1325, 12 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (nr. 1328, 13 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1332, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru modificarea pct. 5 din Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune (nr. 1334, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 1340, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului înaintat la proiectul de lege pentru modificarea Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1341, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1342, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind prestaţiile sociale pentru copii (nr. 1343, 14 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (nr. 1351, 15 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară (nr. 1352, 16 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la statistica oficială (nr. 1353, 16 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 1355, 16 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică (nr. 1363, 19 decembrie 2016)
 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport şi mărfurilor în punctele de trecere comune la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 1364, 19 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru societatea civilă (nr. 1366, 19 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse pentru modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea de producţie din 30 octombrie 1998 (nr. 1367, 19 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2017-2019)” (nr. 1372, 20 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 1378, 21 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1386, 21 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare pentru Programul transnațional Dunărea 2014-2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, semnat la Chişinău la 15 decembrie 2016 (nr. 1387, 21 decembrie 2016)
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Serviciului Vamal al Republicii Moldova publică:
 • Ordin cu privire la modificarea anexei nr.8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 449-O, 5 decembrie 2016)
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 459-471 (5892-5904) din 23 decembrie 2016 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.