29
12 2016
3535

În Monitorul Oficial de mâine, 30 decembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 30 decembrie, Nr. 478-490 (5911-5923) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 271, 15 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Consiliului de Integritate (nr. 306, 22 decembrie 2016).
 • Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului cadru între Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei (nr. 2533-VII, 21 decembrie 2016).
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017 (nr. 1338, 14 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (nr. 1349, 14 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import pentru agenţii economici cu statut de Agent Economic Autorizat (AEO) (nr. 1373, 20 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 7 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (nr. 1391, 21 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în vederea realizării proiectului „Construcția conductei de transport gaze pe direcția Ungheni–Chișinău”(nr. 1394, 22 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a liniei electrice aeriene cu tensiunea de 35 kV (în gabarite de 110 kV) Şoldăneşti – Ignăţei și de reconstrucţie a liniilor electrice aeriene cu tensiunea de 110 kV Drochia – Şuri, Şuri – Donduşeni, Chişinău – Hînceşti, Hînceşti – Cneazevca (nr. 1396, 22 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 1397, 23 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind specializarea multilateral interstatală a producerii şi livrării seminţelor de soiuri şi hibrizi ai culturilor agricole, materialului săditor pomicol şi viticol, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 1398, 23 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Columbia cu privire la abolirea vizelor de scurtă şedere pentru posesorii de paşapoarte ordinare (nr. 1399, 23 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2017 (nr. 1400, 23 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 1402, 23 decembrie 2016).
 • Hotărîre privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează (nr. 1408, 27 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1409, 27 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la Centrul Naţional de Expertize Judiciare (nr. 1412, 27 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport (nr. 1413, 27 decembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul de adrese (nr. 1416, 28 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la preluarea atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, sistemului penitenciar, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție (nr. 1427, 28 decembrie 2016).
În Partea III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Finanţelor publică: Ordin cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017 (nr. 158, 23 decembrie 2016). Banca Naţională a Moldovei publică:
 • Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 20, 22 decembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 478-490 (5911-5923) din 30 decembrie 2016 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.