15
09 2016
1313

În Monitorul Oficial de mîine, 16 septembrie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mîine, vineri, 16 septembrie, Nr. 306–313 (5739–5746) vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

 • Lege privind statutul municipiului Chişinău (nr. 136, 17 iunie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind participarea Republicii Moldova în cadrul celui de-al treilea Program de acţiune al Uniunii Europene în domeniul sănătăţii (2014–2020) (nr. 178, 21 iulie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii (nr. 179, 21 iulie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a instrumentelor financiare (nr. 183, 22 iulie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (nr. 187, 22 iulie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege pentru ratificarea Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 2300-VII, 26 august 2016) şi decretul privind promulgarea ei.
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (nr. 212, 29 iulie 2016) şi decretul privind promulgarea ei.


În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

 • Hotărîre cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale (nr. 1024, 6 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (nr. 1025, 7 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (nr. 1031, 8 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind substanţele chimice (nr. 1032, 8 septembrie 2016).
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la sistemul administrației penitenciare (nr. 1035, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 1036, 12 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 1039, 13 septembrie 2016).
 • Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor publice locale în anul 2016 (nr. 1041, 13 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (nr. 1042, 13 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 1050, 14 septembrie 2016).


În Partea III Inspectoratului Fiscal Principal de Stat publică:

 • Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată la impozitul pe avere (nr. 865, 6 septembrie 2016).

Comisia Naţională a Pieţei Financiare publică:

 • Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CH-FINANŢE” (nr. 46/3, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre сu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ZORILE” (nr. 46/8, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare „PROCOMPASGRUP” S.R.L. (nr. 46/10, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „TEGO GRUP” S.R.L. (nr. 46/11, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 46/12, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 46/13, 9 septembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PROFESIONAL ASIG” S.R.L. (nr. 46/14, 9 septembrie 2016).


Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 306–313 (5739–5746) din 2 septembrie 2016 îl găsiți aici — ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.