28
07 2016
1872

În Monitorul oficial de mîine, 29 iulie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul oficial de mîine, vineri, 29 iulie 2016, Nr. 232–244 (5665–5677) vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 100, 26 mai 2016) și Decretul privind promulgarea acestei Legi (nr. 2227-VII, 25 iulie 2016);
 • Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 2 iunie 2016) și.Decretul privind promulgarea acestei Legi (nr. 2229-VII, 25 iulie 2016);
În compartimentul Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova citiți:
 • Hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (excluderea dreptului de a privatiza locuințe de serviciu) (Sesizarea nr. 42g/2016) (nr. 15, 17 mai 2016); Hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură penală (liberarea provizorie sub control judiciar) (Sesizarea nr. 33g/2016) (nr. 17, 19 mai 2016);
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 43g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 765 din 20 august 2010 (competența Guvernului de a stabili lista mărfurilor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010) (nr. 25, 29 aprilie 2016).
În compartimentul Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova –
 • Hotărîrea privind Raportul auditului performanței „Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării proiectului susținut de Banca Mondială” (nr. 19, 27 iunie 2016);
 • Hotărîrea privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pe anul 2015 (nr. 20, 27 iunie 2016)
. În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 891, 20 iulie 2016);
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de certificare a performanței energetice a clădirilor și a unităților de clădiri (nr. 896, 21 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 897, 22 iulie 2016);
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 900, 22 iulie 2016);
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 901, 22 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art.1 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (nr. 902, 22 iulie 2016);
 • Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă (nr. 912, 25 iulie 2016).
În Partea III Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică:
 • Ordinul cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 94, 13 iulie 2016);
 • Ordinul сu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 61 din 12 mai 2014 (nr. 96, 18 iulie 2016);
 • Ordinul privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016” (nr. 98, 19 iulie 2016).
În compartimentul Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va fi publicat Ordinul privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2016 (nr. 597/405-A, 21 iulie 2016) Serviciul Vamal al Republicii Moldova a predat pentru publicare Ordinul cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 232-O, 1 iulie 2016) iar Comisia Naţională a Pieţei Financiare – Hotărîrea cu privire la rezultatele inspecției în teren privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 37/1, 22 iulie 2016). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 232–244 (5665–5677) din 29 iulie 2016 îl găsiți aici — ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.