04
08 2016
1890

În Monitorul oficial de mîine, 5 august, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul oficial de mîine, vineri, 5 august, Nr. 247-255 (5680-5688) vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În Partea I – Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

* Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 169, 15 iulie 2016)
* Legea privind scutirea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 2245-VII, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2015 (nr. 172, 21 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2015 (nr. 173, 21 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2015 (nr. 174, 21 iulie 2016)
* Hotărîre cu privire la încetarea mandatului de Preşedinte al Curţii de Conturi (nr. 203, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea cu privire la încetarea mandatului de membru al Curţii de Conturi (nr. 204, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 206, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea privind numirea în funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi (nr. 213, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea privind numirea în funcţia de membru al Curţii de Conturi (nr. 214, 29 iulie 2016)
* Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Federală Germania în domeniul securității sociale (nr. 2244-VII, 29 iulie 2016)

În compartimentul Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova citiți:

* Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 46g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din art. 47 alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (termenul depunerii cererii de strămutare) (nr. 26, 29 aprilie 2016)
* Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 50g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 900 din Codul civil (contractul de locațiune) (nr. 29, 29 aprilie 2016)
* Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 331 alin. (1) şi articolul 362 alin. (2) din Codul de procedură penală (asigurarea prezenţei martorilor în şedinţa de judecată) (nr. 31, 14 iunie 2016)

În compartimentulActe ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova –

* Hotărîrea privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Sîngerei pe anul 2015 (nr. 17, 23 iunie 2016)

În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

* Hotărîrea cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016 (nr. 910, 25 iulie 2016)
* Hotărîre privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii
* Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu (nr. 914, 25 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale (nr. 915, 26 iulie 2016)
* Hotărîrea pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții privind înființarea și acordarea privilegiilor și imunităților Reprezentanței Băncii Europene de Investiții în Republica Moldova, semnat la Chișinău la 24 aprilie 2015 (nr. 928, 29 iulie 2016)
* Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 930, 29 iulie 2016)
* Hotărîrea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (a doua finanţare adiţională) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, semnat la Chişinău la 8 iulie 2016 (nr. 947, 2 august 2016)

În Partea III Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova publică:

* Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 99, 21 iulie 2016)
* Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Finanțelor nr.115 din 06.09.2010 (nr. 100, 22 iulie 2016)
* Ordin cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (nr. 105, 28 iulie 2016)

Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 247-255 (5680-5688) din 5 august 2016 îl găsiți aici — ro, ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.