26
04 2017
2249

În Monitorul Oficial Nr. 133 (6056) de astăzi, 25 aprilie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
  • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate (nr. 232, 18 aprilie 2017)
În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică:
  • Ordin privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-16 ) și a Modului de completare a acesteia (nr. 69, 20 aprilie 2017)
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 133 (6056) de astăzi, 25 aprilie 2017, îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.