04
05 2017
2817

În Monitorul Oficial Nr. 144-148 (6067-6071) de mâine, 5 mai 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

 • Lege pentru completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 (nr. 31, 17 martie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
 • Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic (nr. 59, 6 aprilie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei
 • Hotărîre privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017 (nr. 1, 24 februarie 2017).
 • Hotărîre privind revizuirea tarifelor la serviciile medico-sanitare contra plată (nr. 65, 6 aprilie 2017)


Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

 • Decizie de Inadmisibilitate a sesizării nr. 6g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unei sintagme din alineatul (1) al articolului 318 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (executarea sancţiunii arestului contravenţional) (nr. 5, 19 ianuarie 2017).
 • Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 26g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 din Codul contravențional al Republicii Moldova (privarea de dreptul de a conduce vehicule [nr. 2]) (nr. 23, 10 martie 2017)


În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România (nr. 254, 27 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 (nr. 255, 27 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 133 din 24 februarie 2014 (nr. 256, 28 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 261, 2 mai 2017).
 • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr.1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învăţămîntului vocaţional/tehnic din Republica Moldova, semnat la 15 mai 2014 (nr. 262, 2 mai 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare în anul 2017 pentru realizarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020 (nr. 266, 3 mai 2017).
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 267, 3 mai 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 32 alineatul (1) din Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic (nr. 269, 3 mai 2017).
 • Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 (nr. 270, 3 mai 2017
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze pe direcția Ungheni – Chișinău (faza a II-a a implementării proiectului „Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova”) (nr. 271, 3 mai 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Aranjamentului administrativ pentru implementarea Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia (nr. 283, 3 mai 2017).
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind coridorul internaţional de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Caspică şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 284, 3 mai 2017).
 • Hotărîre сu privire la aprobarea semnării Declarației de colaborare dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Oficiul Ceh de Statistică (nr. 285, 3 mai 2017).
 • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 286, 3 mai 2017)

În PARTEA III

Ministerul Economiei al Republicii Moldova publică:

 • Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 59, 28 aprilie 2017)

Ministerul Finanţelor publică:

 • Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor (nr. 68, 11 aprilie 2017).
 • Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 70, 20 aprilie 2017)

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova publică:

 • Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 63, 18 aprilie 2017)


Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

 • Hotărâre referitor la confirmarea Ordinului Preşedintelui Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare ”Privind organizarea managementului instituțional” (nr. 17/2, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre cu privire la unele măsuri față de acționariatul Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (nr. 17/3, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre сu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SAFETY-BROKER” S.R.L. (nr. 17/4, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre сu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni ”BS-LEASING GRUP” (nr. 17/8, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre сu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Societăţii cu Răspundere Limitată „INFODEBIT CREDIT REPORT” (nr. 17/9, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „COBUSCA VECHE” (nr. 17/10, 21 aprilie 2017).
 • Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 19/1, 28 aprilie 2017).
 • Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/2, 28 aprilie 2017).
 • Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/3, 28 aprilie 2017).
 • Hotărâre сu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a situațiilor financiare anuale (nr. 19/4, 28 aprilie 2017).
 • Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VORNICENI” (nr. 17/13-O, 21 aprilie 2017)

Serviciul Fiscal de Stat publică:

 • Ordin despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 345, 3 martie 2017)

Banca Naţională a Moldovei publică:

 • Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii (nr. 87, 6 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 102, 27 aprilie 2017).
 • Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 103, 27 aprilie 2017)

Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial nr.144-148 (6067-6071) din 5 mai 2017 îl găsiți aici ro,ru.

1 comentarii

avatar
Buna. este foarte greu de gasit o schimbare. o lege noua ce priveste lucrul contabilului.
deci ziua de 01 iunie 2017, e zi declarata de Guvern de odihna, dar nicaieri nu e posibil ca sa fie vizibil.chiar si prin cuvint cheie ne duce in al an 2016…
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.